Tekst groter?

Houd moed, heb lief!

 

Wees welkom in de kerk op de zondag:

Met maximaal 60 personen mogen wij elke zondag bij elkaar komen maar nog wel met het in acht nemen van de regels. Ook het zanggroepje zal dan aanwezig zijn.

U kunt zich weer opgeven bij de scriba per mail: dikbeumer@gmail.com. of  telefoonnummer: 06 518 372 25, de voorkeur gaat uit om het via de mail te doen.

Collecte

De collectes voor zondag 20 juni 2021 zijn:

Diaconie tbv Schuldhulpmaatje

Plaatselijk wijkwerk

Kerk (College Van Kerkrentmeesters)

Digitale collecten tijdens de coronacrisis:  Lees verder →