Tekst groter?

Aanpassing diensten

Gemeenteleden,

Naar het zich laat aanzien komen de versoepelingen in verband met Covid 19 binnenkort in beeld. Hoe gaan wij ermee om in onze wijkgemeente?

Afwegingen zijn: zorgvuldigheid, risico vermijden en de wens om kerkdiensten bij te wonen. Daarom hebben we besloten als volgt te handelen.

Zondag 11 april nog online

Zondag 18 april afscheid van ambtsdragers met eventueel hun eigen aanhang

Zondag 25 april bevestiging van nieuwe ambtsdragers met eventueel hun aanhang

Zondag 2 mei de eerste keer dat we u weer mogen ontvangen, waarschijnlijk eerst 30 personen. Tijdens de persconferentie in april komen er hopelijk nog ruimere versoepelingen. 

Vermoedelijk kunt u zich weer inschrijven zoals eerder is gebeurd en zal een zanggroepje meewerken. We houden u op de hoogte.

Roelof Bosma vz PwZ

Collecte

De collectes voor zondag 18 april 2021 zijn:

Diaconie tbv afdracht landelijk quotum

Plaatselijk pastoraal werk

Kerk (CVK)

Digitale collecten tijdens de coronacrisis:  Lees verder →

Vakantie

Vanaf vrijdag 16 april heb ik vakantie. Wanneer nodig, kan contact worden opgenomen met ds. Jolanda Paans. Voor contactgegevens zie de colofon achterin de Kerkentrommel (of op onze site in de rubriek ‘contact’ << webmaster>>).

Anne van Leeuwen

Houd moed, heb lief!