Tekst groter?

Collecte

De collectes voor zondag 24 september 2023 zijn:

Diaconie rampenfonds

KIA Zending Syrie – Kerk als plek van hoop en herstel

Kerk (College Van Kerkrentmeesters)

 

Breicafé “Haak in”

Het ‘Breicafé” is weer geopend op donderdag 5 & 19 oktober 2023 (wijzigingen voorbehouden) Van 14:00 tot 16:00 uur is iedereen (met of zonder creatief werkje) van harte welkom.

Christina Benjamins, Hilda Beumer, Hilda Slagter, Jolanda Paans

 

Gemeenteavond

Beste gemeenteleden. Op 27 september om 19.30 uur, willen we een gemeente­avond houden. We geven dan een uitleg over de recente stand van zaken. Er zijn werkgroepen aan de slag geweest, werkgroep perspectief, werkgroep financiën, werkgroep bouw en de voorzitters van de wijken hebben overleg gehad. Hoe kunnen we als gemeente verder met de komende veranderingen die op stapel staan. We willen in groepen uit één gaan en jullie meningen horen en hoe jullie de komende samenwerkingen zien met andere wijkgemeenten. Er staat veel te gebeuren en jullie komst is zeer belangrijk.

Roelof Bosma, voorzitter wijkgemeente PwZ