Tekst groter?

Klokken van Hoop en Troost [update]

Fotocredits: Anne Kuipers

YouTube filmpje, klik op de foto hierboven, Credits: Anne Kuipers. In dit filmpje hoor en zie je van al de vijf PKN-kerken in Hoogeveen nu de klokken luiden.

Korte kerkdienst van ds. H. Linde.

De korte kerkdienst voor zondag 24 mei van ds. H. Linde welke vrijdagavond 22 mei 2020 is opgenomen is te beluisteren/ bekijken in de rubriek ‘Download’.

Een goede dienst toe gewenst.

Alle kerkdiensten afgelast

https://pknhoogeveen.nl/wp-content/uploads/corona.jpgIn navolging van de richtlijn van de overheid (tevens advies PKN) zijn alle diensten van de Protestantse Gemeente Hoogeveen tot en met 1 juni afgelast.
Ook rouw- en trouwdiensten zullen slechts met een beperkt gezelschap mogelijk zijn.
Alle overige activiteiten in onze gebouwen zullen geen doorgang mogen vinden

We blijven de ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus volgen en zullen u over eventuele maatregelen binnen onze Protestantse Gemeente Hoogeveen na 1 juni op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet mede namens voorzitter AK (Leon ’t Hart) en voorzitter CvK (Jur Stavast).

Houd moed, heb lief!

De woorden Houd moed, heb lief! kwamen vanuit Heerenveen tot ons. Daar heeft de Protestantse Gemeente ze op rode vlaggen en posters gezet. Ze wapperen voor de kerken en hangen voor de ramen.
In het Paasnummer van de Kerkentrommel die deze week op uw/jouw deurmat ligt is het een uitneemvel. Laten we deze voor de ramen hangen, zodat Hoogeveen rondom het Paasfeest een beetje rood kleurt. Het is een manier om elkaar een hart onder de riem te steken.

De Geest van de opstanding gaat zo door heel Hoogeveen.
Van Pasen alvast op weg naar Pinksteren.

De woorden zijn onderdeel van een langer gedicht van de dichter Ingmar Heytze die ooit het ‘Gedicht voor op een bouwschutting’ schreef. Zo heet het gedicht. Het was bedoeld voor buiten op een bouwschutting.
Maar op verschillende plaatsen in Nederland werden de woorden ‘Houd moed, heb lief’ er uit gehaald en op de muren van huizen en gebouwen geschilderd. Ze zijn een eigen leven gaan leiden los van het gedicht.

Het mag duidelijk zijn dat deze woorden ook ons geloof raken. Het volk Israël houdt moed, omdat de Heer voor hen uit gaat naar het beloofde land. De apostel Paulus bemoedigt zijn geloofsgenoten op afstand door te schrijven dat ze niet alleen gelaten worden. Ondertussen wekt hij hen op lief te hebben. Om onderweg te blijven heb je moed nodig en kun je niet anders dan lief hebben. Het is zo eenvoudig, maar we hebben het er vaak moeilijk mee.

Daarom helpt het om deze woorden aan elkaar voor te houden. Houd moed, heb lief! Ik wil u het hele gedicht van Ingmar Heytze nog doorgeven.

Gedicht voor op een bouwschutting

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen.
Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet,
ik ben maar een paar regels op een schutting
in de stad. Bedankt dat u mij leest. Ik heb
alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn:
houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit
op – als het slecht gaat, zal het beter gaan.

Ten slotte nogmaals de oproep om deze uitneemposter voor uw raam te hangen zolang als we in deze coronaciris zitten. Houd moed, heb lief.

Ds. Wim Loosman

Pastoraat en het corona-virus

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid rond het corona-virus om het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen te beperken, zullen we op dit moment de ouderen in de wijk en de gemeenteleden die wonen in de verzorgingstehuizen en aanleunwoningen niet bezoeken tenzij er sprake is van een crisissituatie als ernstige ziekte.

Dit in lijn met de maatregelen van de Nederlandse overheid en om te voorkomen dat we het virus onbewust over dragen aan deze meer kwetsbare groep.

Ook het bezoekwerk aan andere (jongere) gemeenteleden wordt alleen gedaan in ernstige situaties nadat beide partijen zijn overeengekomen dat er geen risico’s aan verbonden zijn.

De begeleiding van uitvaarten vindt zoveel als mogelijk telefonisch en via de e-mail plaats.

De uitvaarten zelf worden gehouden in kleine kring. Het is heel pijnlijk dit te moeten meedelen, maar als gemeente van Christus kunnen we op dit moment alleen op gepaste afstand met alle mensen verbonden blijven. We zijn als pastores net als iedereen meer dan anders aan huis gebonden. Vandaar dat we u allen uitnodigen ons met uw vragen en nood te bellen of te emaillen. U vindt onze telefoonnummers en e-mailadressen in het colofon van de Kerkentrommel.

Namens het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers van de wijkgemeenten en het Bovenwijks Ouderen Pastoraat,
Ds. Wim Loosman.

Zondag Nieuwsbrief 31 mei

Beste gemeenteleden,

De zondag nieuwsbrief voor zondag 31 mei is weer op onze site te lezen.

Met vriendelijke groet, Benny Metselaar.

Maatregelen uitvaartbranche

Ook de uitvaartbranche heeft gisteren maatregelen getroffen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het team dat namens de branche verantwoordelijk is voor de aanpak van het virus adviseert dringend om uitvaarten vandaag nog door te laten gaan.

Vanaf morgen is het advies om plechtigheden in uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen).
Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies.

Verder vraagt de branche aanwezigen om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
Ook wordt afgeraden om handen te schudden.
In plaats daarvan kunnen aanwezigen bijvoorbeeld hun hand op hun hart leggen en hun condoleance uitspreken.
Ook een namasté-gebaar in plaats van een hand is een suggestie.
De uitvaartbranche adviseert verder om uitvaarten voorlopig telefonisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te bevestigen.

Renovatie van het bordes

Als u nu langs de Goede Herderkerk rijdt ziet u dat het kerkplein voor de kerk er helemaal uit ligt, er wordt namelijk bij de hoofdingang een nieuw bordes gemaakt.

Ook het kerkplein wordt dan opnieuw betegeld in ingedeeld. Hieronder ziet u twee computerfoto’s waarop u kunt zien hoe het er ongeveer uit komt te zien.