Tekst groter?

P.V.G.-Zuid

 

Protestantse Vrouwen Groep – Zuid

Wat is de P.V.G.

De P.V.G. (Protestantse Vrouwen Groep) is een vereniging van 42 dames rond de Goede Herderkerk, en waar Gods Woord centraal staat. 60 jaar geleden werd de Jonge vrouwenvereniging opgericht in het DES-gebouw in de jonge wijk zuid. 10 jaar later zijn ze na een spreekbeurt van mevr. Grootveld, Propagandiste van het C.J.V.F. (Christen-Jonge-Vrouwen-Federatie) toegetreden als lid van de Hervormde Vrouwen Groepen, een een Landelijk en Provinciaal bestuur. Het landelijk bestuur is na 60 jaar opgeheven.

De Provinciale bond (H.V.G.) en de Ring Hoogeveen-Zuidwolde zijn in 2012 opgeheven.

17 januari 2017 hebben wij ons 60 jarig jubileum gevierd. Wij komen om de 2 weken bij elkaar in de Goede Herderkerk. Het seizoen loopt van september tot mei. In mei gaan we nog samen een dagje uit met de bus.

Wij beginnen het seizoen met de startavond, waar wij voor de pauze beginnen met een Schriftlezing, gebed en een meditatie en de notulen worden voorgelezen. Door 2 leden wordt een gedicht voorgelezen. We kiezen dames die 80+ leden op hun verjaardag bezoeken en de zieken worden ook door enkele leden bezocht. Dit gedeelte geldt voor allen verenigingsavonden.

Ons programma na de pauze verschilt per week, een spreker, een creatieve avond, een quiz-avond, een thema-avond, sinterklaasfeest, Kerst, Nieuwjaarsvisite een een jaaractie waar we geld bij elkaar vergaren met bingo, een verloting, verkoop van bakspulletjes en een minirommelmarkt, het geld gaat naar een goed doel. De jaarvergadering met vaak een spel. We sluiten het seizoen altijd af met een broodmaaltijd.

Op 22 september 2015 heeft Dinie Kleine wegens gezondheidsproblemen na bijna 25 jaar afscheid genomen van de P.V.G.-zuid. Het huidige bestuur bestaat nu uit 5 bestuursleden: Hillie Gils, Renkse Metselaar, Hennie Tibben, Marrie de Jongen en Rie IJmker. Tijdens de verenigingsavonden is de leiding om de beurt in handen van Hillie, Hennie, Marrie en Rie.

Voor meer informatie kunt u bellen met Rie IJmker, telefoonnummer: 0528-265 651