Tekst groter?

Collecte

 

De collectes voor zondag 3 december 2023 zijn:

Diaconie:  attenties wijkkontaktwerk

Plaatselijk wijkwerk

Kerk (College Van Kerkrentmeesters)

 

| in Homepagina.