Tekst groter?

Collecte

 

De collectes voor zondag 7 april 2024 zijn:

Diaconie: afdracht landelijk quotum

Plaatselijk jeugdwerk

Kerk (College Van Kerkrentmeesters)

| in Homepagina.