Tekst groter?

Collecte

 

De collectes voor zondag 11 december 2022 zijn:

Diaconie Rudolphstichting / PIT-ProRege

Kerk tbv onderhoud gebouwen en energiekosten

Kerk (College Van Kerkrentmeesters)

Digitale collecten tijdens de coronacrisis: 

VRIENDELIJK VERZOEK met betrekking tot het (digitaal) COLLECTEREN

          

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te willen maken van de App Appostel, dit bespaart ons veel werk. U wordt via de onderstaande link direct door gelinkt naar de AppostelApp: https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

U komt op de website terecht waar u bijv. ook collectebonnen kunt bestellen.
Hier kunt u ook de (collecte) giften voor diaconie en / of de kerk overmaken.
U kunt dit op diverse wijzen doen.
– U kunt het koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook kunt gebruiken voor het bestellen van collectebonnen),
– u kunt anoniem een gift doen
– of een gift op naam.
U kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven.

Zodra u deze gegevens hebt ingevuld kunt u uw bank kiezen en via iDEAL de betaling doen.
U ontvangt een bevestiging per mail.

 

Via de bank:
U kunt collectegeld voor de diaconie ook overmaken op Rekeningnummer NL56RABO0373735391  t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogeveen
Zet u er dan bij waar uw collectegeld voor is?

| in Homepagina.