Tekst groter?

Kindernevendienst en Jongerennevendienst

 

Logo Nevendiensten Hoogeveen-Zuid

Het gehele jaar is er kindernevendienst voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool. In de kindernevendienst werken wij met “Kind op Zondag” of “Vertel het maar”. Er wordt gewerkt met twee groepen: onderbouw, groep 1,2,3,4 en bovenbouw, groep 5,6,7,8.

foto 01

Eén keer in de twee weken is er jongerennevendienst voor de jeugd uit de eerste jaren van het voortgezet onderwijs, behalve in de zomervakantie. Hier wordt gewerkt met het rooster uit “Kind op Zondag“.

De juiste data, waarop de vieringen plaatsvinden staan in het kerkblad.

foto 09