Tekst groter?

Kindernevendienst

 

Bijna elke zondag is er kindernevendienst.  

In de dienst geeft de dominee vaak aan dat de kinderen naar voren mogen komen en geeft hij of zij een kleine inleiding tot het verhaal dat de kinderen te horen krijgen in de kindernevendienst.  

Daarna gaan de kinderen met de leiding van de kindernevendienst de kerkzaal uit naar een eigen ruimte.  

Daar lezen we een verhaal uit “kind op zondag” dit is een methode waarin we de kinderen een Bijbelverhaal vertellen die aansluit bij hun leeftijd. Daarnaast is er tijd om samen over het Bijbelverhaal te praten, of als kinderen dat leuk vinden een knutselwerkje te maken die gerelateerd is aan het Bijbelverhaal.  

In de kindernevendienst maken we een kaart voor de mensen die vanuit de gemeente bloemen aangeboden krijgen bijvoorbeeld bij ziekte.  

Als de dominee klaar is met de preek worden de kinderen en de leiding samen met de kinderen uit de oppasdienst opgehaald om daarna samen met de andere gemeenteleden de zegen te ontvangen aan het einde van de dienst. 

Bij binnenkomst zingen we altijd een passend kinderlied die past bij het onderwerp uit de bijbel. 

Kind op zondag maakt vaak gebruik van projecten bij bijvoorbeeld Pasen en Kerst. Vanuit de kindernevendienst maken we een verbeelding die toewerkt naar de paas of kerst dagen. Vaak doen de kinderen daar zelf ook aan mee als ze willen door bijvoorbeeld  een kaars aan te steken of een gedicht voor te lezen.