Tekst groter?

Adressen

 

De “Goede Herderkerk” :

Middenweg 14, 7906 LL, Hoogeveen.
Telefoon: 0528-264028.
e-mail: info@goedeherderkerk.nl

 

Info over en/of het reserveren van één van de zalen in de kerk:

Als u een zaal wilt reserveren of er meer informatie over wilt hebben stuurt u een e-mail naar dhr. R. Lunenborg:
zaalreservering.ghk@pknhoogeveen.nl
Alleen bij spoed belt u het volgende telefoonnummer: 06-10695195. U kunt ook meer informatie over onze zalen vinden op de pagina “Informatie zalen verhuur”.
 

De koster:

De zondagse koster dienst wordt gedaan door een zestal vrijwilligers. De coördinator is Allard Rundervoort, telefoon: 0528-270718, e-mail: a.rundervoort@live.nl
 
Het koster werk door de week overdag en ’s avonds wordt gedaan door een tiental vrijwilligers. (wilt u een zaal reserveren/huren, zie hierboven)

 

Predikant:

ds. J. Paans-Spoelstra, Middenweg 63, 7906 LK, Hoogeveen
Telefoon: 0528-353016
e-mail: predikant.ghk@pghoogeveen.nl

 

Pastoraal werker:

dhr. Niels Snel, Omslag 43, 7942 NG, Meppel
Telefoon: 06 127 772 79
e-mail: niels.snel.ghk@pknhoogeveen.nl

 

Diaconie:

e-mail: diaconie.ghk@pghoogeveen.nl

 

Organisten:

Karel van den Berg. Einsteinlaan 49, 7904 EB, Hoogeveen.
Telefoon: 0528-265982
e-mail: dumont49@ziggo.nl
 
Harry van der Veen. Ruisvoorn 22, 7908 VE, Hoogeveen.
Telefoon: 0528-265244
e-mail: harryvanderveen@ziggo.nl

 

Scriba:

dhr. D.J. Beumer. Roerdomplaan 230, 7905 EM Hoogeveen.
Telefoon: 06-51837225
e-mail: dikbeumer@gmail.com

 

Contactpersoon onderhoud kerkgebouw:

dhr. H. Guichelaar, Het Veentje 2, 9414 BM Hooghalen. (Kerkrentmeester)
Telefoon: 0593-592642 / 0620365446
e-mail: h.guichelaar@hotmail.com

 

Contactpersoon kerk-tv/radio:

Rien IJmker.
Telefoon: 0528-269643
email: rien.ijmker@gmail.com

 

Wijkkas Wijk Gemeente Zuid:

dhr. E. Jansen. Alteveer 100, 7907 GA Hoogeveen.
Telefoon: 0528-277461
e-mail: egbertjansen@home.nl
Bankrekening nummer van de wijkkas is: NL42 RABO 0329 0102 04

 

Voorzitter kerkenraad:

dhr. R. Bosma, de Wulp 46, 7905 CP Hoogeveen.
Telefoon:  06 22791230
e-mail: r.bosma@pen-idee.com

 

Kopij “kerkentrommel”:

Herma Krikken. Satellietenlaan 41, 7904 LN Hoogeveen
Telefoon: 0528-272605
e-mail: wijkredactie.zuid@kerkentrommel.nl

 

Zondagbrief:

mw. J. Steenbergen. Alteveerstraat 148, 7907 BG, Hoogeveen
Telefoon: 0528-276129
e-mail: zondagbrief@live.nl

 

Protestants Kerkelijk Bureau Hoogeveen:

Stoekeplein 4, 7902 HM Hoogeveen.
Telefoon: 0528-230471. Fax: 0528-230482.
e-mail: info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl
Openingstijden: Het kerkelijk Bureau is geopend op maandag en donderdagmorgen van 09:00 tot 11:30 uur.

 

Autodienst:

Klaas Hoekman. Blankenslaan Oost 21, 7901 BB Hoogeveen.
Telefoon: 0528-277402
e-mail: hoekman.k@kpnmail.nl
 

 

De Webmaster:

Benny Metselaar. Tulpenstraat 45, 7906 JJ Hoogeveen.
Telefoon: 0528-268815 / 06-52012701
e-mail: webmaster@goedeherderkerk.nl

 

Contactpersoon Jeugddienstcommissie Zuid:

Fernand Knol (diaconie), fernandknol@gmail.com Telefoon: 0528-260380

 

Jeugdouderling en jeugddiaken wijk Zuid:

Henny Mulder (jeugdouderling), e-mail: freddyhenny@hetnet.nl  Telefoon: 0528-267674
Hans Pol (jeugddiaken), e-mail: jjapol@kpnmail.nl  Telefoon: 0528-277168

 

Kindernevendienst:

Josien Bouma. e-mail: aj.bouma@kpnplanet.nl  Telefoon: 0528-262521
Hermi Pol. e-mail: jjapol@kpnmail.nl  Telefoon: 0528-277168
 
 

Jongerennevendienst:

Yvonne van Goor. e-mail: beukemaatje@home.nl Telefoon: 0528-267935

 

Kinderoppasdienst:

Yvonne van Goor. e-mail: beukemaatje@home.nl  Telefoon: 0528-267935
Helma Duinkerken. e-mail: aduin@home.nl  Telefoon: 0528-278564

 

Beamer commissie:

Arko Duinkerken, e-mail: aduin@home.nl Telefoon: 0528-278564
Benny Metselaar, e-mail: br.metselaar@ziggo.nl Telefoon: 0528-268815 / 06-52012701
Rolf Buikema, e-mail: rolf.erna@ziggo.nl Telefoon: 0528-230140
Egbert Bakker, e-mail:egbert.petra88@gmail.com Telefoon: 0528-237533
Ernst-Paul Paans, email: paans1@zonnet.nl Telefoon: 0528-353016
 
 

 

Stichting Vrienden Rondom de Goede Herderkerk:

Secretariaat: Josien Bouma, email: aj.bouma@kpnplanet.nl
Bankrekeningnummer van de Stichting is: NL43 RABO 0147 6255 21