Tekst groter?

Adressen

 

De “Goede Herderkerk” :

Lomanlaan 2, 7906 HB, Hoogeveen.
Telefoon: 0528-264028. (dit telefoonnummer is tijdelijk niet te gebruiken door een storing bij KPN. Als u dit nummer belt krijgt u een bezettoon en gaat in de kerk niet over…)
e-mail: info@goedeherderkerk.nl
(Deze e-mails worden gelezen en beantwoord door de scriba)

 

Info over en/of het reserveren van één van de zalen in de kerk:

Als u een zaal wilt reserveren of er meer informatie over wilt hebben stuurt u een e-mail naar dhr. R. Lunenborg:
zaalreservering.ghk@pghoogeveen.nl
Alleen bij spoed belt u het volgende telefoonnummer: 06-10695195. U kunt ook meer informatie over onze zalen vinden op de pagina “Informatie zalen verhuur”.
 

De koster:

De zondagse koster dienst wordt gedaan door een zestal vrijwilligers. De coördinator is Allard Rundervoort, telefoon: 0528-270718, e-mail: a.rundervoort@live.nl
 
Het koster werk door de week overdag en ’s avonds wordt gedaan door een tiental vrijwilligers. (wilt u een zaal reserveren/huren, zie hierboven)

 

Predikant:

ds. J. Paans-Spoelstra.
Telefoon: 0528-353016
e-mail: predikant.ghk@pghoogeveen.nl

 

Pastoraat telefoon:

Telefoon: 06-135 352 81
e-mail: pastoraat.ghk@pghoogeveen.nl

 

Pastoraal werker:

Jan Peter Stoel
Telefoon: 06-408 960 47
e-mail: jpstoel@gmail.com
 

 

Bovenwijks Ouderen Pastoraat bewoners verzorgingstehuizen:

mw. H. Kleinjan.
Telefoon: 0546-673614
e-mail: hetty.kleinjan1@gmail.com

 

Diaconie:

Voorzitter: Andries Bouma. e-mail: aj.bouma@kpnplanet.nl  Telefoon: 0528-262521
e-mail: diaconie.ghk@pghoogeveen.nl

 

Organist(en):

Karel van den Berg.
Telefoon: 0528-265982
e-mail: dumont49@ziggo.nl
 

 

Scriba:

dhr. A.M. Soldaat.
Telefoon: 06-444 988 27
e-mail: scribapwz@gmail.com

 

Contactpersoon onderhoud kerkgebouw:

dhr. H. Guichelaar. (Kerkrentmeester)
Telefoon: 06 203 654 46
e-mail: h.guichelaar@hotmail.com

 

Contactpersoon kerk-tv/radio:

J. Diphoorn.
Telefoon: 06 557 933 00
email: J.diphoorn@live.nl

 

Wijkkas Wijk Gemeente Zuid:

dhr. E. Jansen.
Telefoon: 0528-277461
e-mail: egbertjansen@home.nl
Bankrekening nummer van de wijkkas is: NL42 RABO 0329 0102 04

 

Voorzitter kerkenraad:

dhr. R. Bosma.
Telefoon:  06 22791230
e-mail: voorzitterghk@icoud.com

 

Kopij “kerkentrommel”:

Herma Krikken.
Telefoon: 0528-272605
e-mail: wijkredactie.zuid@kerkentrommel.nl

 

Zondagbrief:

mw. J. Steenbergen.
Telefoon: 0528-276129
e-mail: zondagbrief@live.nl

 

Protestants Kerkelijk Bureau Hoogeveen:

Stoekeplein 4, 7902 HM Hoogeveen.
Telefoon: 0528-230471. Fax: 0528-230482.
e-mail: info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl
Openingstijden: Het kerkelijk Bureau is geopend op maandag en donderdagmorgen van 09:00 tot 11:30 uur.

 

Autodienst:

Klaas Hoekman.
Telefoon: 0528-277402
e-mail: hoekman.k@kpnmail.nl
 

 

De Webmaster:

Benny Metselaar.
Telefoon: 0528-268815 / 06-52012701
e-mail: webmaster@goedeherderkerk.nl

 

Contactpersoon Jeugddienstcommissie Zuid:

Fernand Knol, fernandknol@gmail.com Telefoon: 0528-260380

 

Jeugdouderling en jeugddiaken wijk Zuid:

Josien Bouma (jeugdouderling), e-mail: aj.bouma@kpnplanet.nl  Telefoon: 0528-262521
Hans Pol (jeugddiaken), e-mail: jjapol@kpnmail.nl  Telefoon: 0528-277168

 

Kindernevendienst:

Josien Bouma. e-mail: aj.bouma@kpnplanet.nl  Telefoon: 0528-262521
 
 

Jongerennevendienst:

Jannet Knol,  Telefoon: 0528-260380, e-mail: jannetknol@gmail.com

 

Kinderoppasdienst:

Helma Duinkerken. e-mail: aduin@home.nl  Telefoon: 0528-278564

 

Beamer commissie:

Algemene email: beamer.ghk@email.com
 
Arko Duinkerken, e-mail: aduin@home.nl Telefoon: 0528-278564
Benny Metselaar, e-mail: br.metselaar@ziggo.nl Telefoon: 0528-268815 / 06-52 01 27 01
Egbert Bakker, e-mail: egbert.petra88@gmail.com Telefoon: 0528-237533
Ernst-Paul Paans, e-mail: paans1@email.com Telefoon: 0528-353016
Harrold van der Sleen, e-mail: harrold_1991@hotmail.com  Telefoon: 06-38 35 03 51
Hans Ringenier, e-mail: ringenier@home.nl   Telefoon: 06-54 65 11 61
 
 

 

Stichting Vrienden Rondom de Goede Herderkerk:

Secretariaat: Josien Bouma, email: aj.bouma@kpnplanet.nl
Bankrekeningnummer van de Stichting is: NL43 RABO 0147 6255 21