Tekst groter?

Informatie over onze kerkdiensten

 

Elke zondagmorgen wordt er om 09:30 uur een kerkdienst gehouden.

De kerkdiensten staan met aanvangstijd en voorganger vermeld in het kerkblad, in de Hoogeveensche Courant en op het preekrooster van deze website.

We proberen de verschillende soorten diensten goed af te wisselen. We bedoelen daarmee dat aandacht voor bijv. jeugd-, doop-, evangelisatie- en Heilig Avondmaaltijdvieringen passend is. Niet te weinig, maar ook niet twee of drie keer achter elkaar. En dat er ook genoeg ‘gewone’ diensten overblijven. Deze ‘orde van diensten’ heeft de aandacht van de kerkenraad en vraagt om een vooruitziende blik in afspraken en preekbeurten. We hopen elkaar wekelijks te ontmoeten rondom de open bijbel en elke zondagmorgen is er ook koffiedrinken naar de dienst.

De vieringen van het Heilig Avondmaal zijn lopende vieringen maar voor een ieder die liever zittend de viering wil vieren zijn er een aantal banken gereserveerd achter de Diakenen rechts voorin de kerk.