Tekst groter?

Berichten uit Zuid

 

Protestantse wijkgemeente Zuid

3-7-19 Bij de vieringen

De komende zondagen zijn er vanwege de vakantietijd verschillende voorgangers in de diensten. Het kan goed zijn om letterlijk en figuurlijk verschillende stemmen te horen en ondertussen te ervaren dat het toch altijd weer om die ene Stem gaat: Góds stem.

Als gemeente zoeken wij met elkaar naar de betekenis van die Stem in ons leven. Niet alleen tijdens de vieringen, maar ook op al die andere momenten dat wij elkaar ontmoeten.

3-7-19 Zieken(t)huis

Mevr. J. Kikkert-Dekker, Ericalaan 76, 7906 NE, moet op 3 juli een zware operatie in Groningen ondergaan. Dat onze gebeden haar mogen dragen.

Mevr. W. Kleine-Tibben, Van Galenstraat 18, 7907 AN, is geopereerd aan een hartklep. De operatie is goed verlopen en wonderwel mocht ze na enkele dagen alweer naar huis. Mevr. L. Klok, Tamboerlaan 259, 7906 EJ, verblijft nog in het Herstelhotel De Kaap, kamer 12.

Collega ds. Pleijsant, Hendrik Radijsstraat 16, 7906 CM, is tijdens zijn vakantie ongelukkig gevallen, waarbij zijn elleboog uit de kom is geraakt. Hij is geopereerd en moet nu revalideren. Een langdurig en moeizaam proces.

Dhr. J. Smit, Tamboerlaan 331, 7906 EL, moest in het ziekenhuis worden opgenomen, maar mocht gelukkig ook snel weer naar huis.

Met dhr. en mevr. Tuma, De Nije Nering 56-41, 7906 EX, gaat het de goede kant op. Zij hopen binnenkort weer naar huis te kunnen. Zeker voor mevr. Tuma zal dat heel bijzonder zijn na een maandenlang verblijf in het ziekenhuis en in Weidesteyn. Met hen zijn wij blij en dankbaar!

Mevr. H.M. Voormolen-van Vark, Vermeerstraat 4, 7901 ES, moest met hartproblemen in het ziekenhuis worden opgenomen. Ze is weer thuis, maar het gaat nog niet zo voorspoedig.

Van harte leven wij mee met deze zieken en hun dierbaren. Wij wensen hen veel sterkte toe. Dat zij zich in Gods kracht en liefde geborgen mogen weten.

3-7-19 Geboorte

Onze pastor Niels Snel en zijn vrouw Elise zijn op maandag 3 juni de trotse ouders geworden van de kleine Noah Samuel. Wij wensen hen veel geluk met de geboorte van hun zoon en bidden hen Gods zegen toe voor zijn en hun toekomst. Het gezin woont: Omslag 43, 7942 NG, Meppel.

3-7-19 Overleden

Op woensdag 5 juni overleed Harry Westenberg, op de leeftijd van 72 jaar. Samen met zijn vrouw Anna woonde hij sinds kort aan de Bouwmeesterstraat 20. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op donderdag 13 juni in Yardenhuis Zevenberg in Fluitenberg. Achter in de Kerkentrommel vindt u het in memoriam. Wij wensen zijn dierbaren Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd.

3-7-19 Vooruitblik

Hoe kun je christen zijn in deze tijd? Wat betekent het om hier en nu kerk te zijn? Over die vragen wil ik graag met u, met jou, na gaan denken tijdens enkele bijeenkomsten in het nieuwe seizoen. We gaan dit doen aan de hand van de eerste brief van Petrus.

Voor christenen in de 21ste eeuw is het heel herkenbaar wat Petrus schrijft. Thema’s die in onze tijd actueel zijn komen bij hem al aan bod, zoals: tolerantie, waarden en normen, opkomen voor je geloof.

Zijn dit thema’s die jou ook na aan het hart liggen? Lijkt het u prettig om met anderen van gedachten te wisselen over diverse Bijbelteksten? Houd de Kerkentrommel en de zondagsbrief dan goed in de gaten. Na de zomer volgt er meer informatie.

3-7-19 Pssssttt…

Heeft u al eens een kijkje genomen in het nieuwe jeugdhonk? Het is nog niet helemaal klaar, maar wat is het toch super om te zien hoe gemeenteleden die de jongeren een hart warm toedragen zich inzetten om er een prachtige plek voor de jeugd van te maken!

3-7-19 Vakantietijd

Het valt niet te ontkennen: de vakantietijd staat weer voor de deur! De één kijkt er verlangend naar uit: even een pauze van alles wat moet; de ander ziet er huizenhoog tegenop: iedereen weg, dat geeft een verlaten gevoel. In de wereld om ons heen zien we dat ontelbaren gedwóngen hun vaste, vertrouwde plekje op moeten geven. Gedwongen door de omstandigheden waarin ze leven, maar waarin vérder leven geen mogelijkheid meer is. Geen toekomst, hoe moet dat?

Het kan heel tegenstrijdig voelen: velen op de vlucht. En wij, hier, die vrijwillig en met veel plezier even tijdelijk onze tenten elders opslaan. Een schuldgevoel hoeven we onszelf en elkaar hier niet over aan te praten. In de hectiek van het dagelijks leven is het goed om even afstand te nemen. Om even weer op-te-ademen, te recreëren.

Hierbij even pas op de plaats maken, is wél terecht. Een gevoel van schroom mag er zijn. Het besef, dat onze manier van leven niet vanzelfsprekend is. Niet alleen voor mensen op de vlucht, maar ook voor mensen dichtbij die het zich niet kunnen veroorloven om zelfs maar een weekje op vakantie te gaan. Zeker, we mogen ervan genieten, maar sta er wel even bij stil, en waardeer wat je hebt, wat je kunt, wat je krijgt! En waar mogelijk: deel je plezier met anderen.

Ik wens iedereen een heel goede zomertijd toe. Dat er rust, zon, plezier, avontuur mag zijn. En dat we elkaar na een fijne vakantie in goede doen weer mogen ontmoeten.

Zelf hoop ik van woensdag 17 juli tot en met zondag 11 augustus samen met mijn gezin van de vakantie te genieten. Wij blijven fijn in Nederland en hebben een leuke camping gevonden in het Brabantse land. Wij zijn benieuwd.

Mochten zich tijdens mijn afwezigheid dringende situaties voordoen, dan kunt u contact opnemen met scriba Dik Beumer.

Ontvang een hartelijke, zomerse groet! Ds. Jolanda Paans

Bovenwijks Ouderen Pastoraat

3-7-19 Overlijden

Op zondag 16 juni is overleden dhr. Jan Blokzijl op de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Dikkie Blokzijl-Krikken aan de Valkenlaan 5-317. De afscheidsdienst vond vrijdagmiddag 21 juni plaats in de Goede Herderkerk, waarna Jan Blokzijl in besloten kring is begraven op begraafplaats Zevenberg te Fluitenberg. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troostvolle nabijheid in het gemis. Een in memoriam vindt u achterin deze Kerkentrommel.

3-7-19 Wel en wee

Mevr. Truus van de Belt-Sportel, Valkenlaan 5/320, is opgenomen in het ziekenhuis Bethesda, Dr. G.H. Amshoffweg 1, 7909 AA. Ze moet hier naar verwachting nog enige tijd verblijven, maar er is sprake van verbetering. Wij wensen haar met haar gezin Gods nabijheid.

Vriendelijke groet, Hetty Kleinjan