Tekst groter?

Berichten uit Zuid

 

Rondom Zuid

15-1-20 Bij de vieringen

Vanuit het midden van de gemeente mogen wij op zondag 19 januari weer enkele gemeenteleden naar voren roepen om een ambt of taak op zich te nemen. Te midden van alle zorgen over de voortgang van het pastorale werk is het een bemoediging om te zien dat er toch weer mensen zijn die hun schouders eronder willen zetten. Ieder op de eigen wijze en naar eigen kunnen. Zó mag het ook zijn in de gemeente van onze Heer: ieder draagt zijn of haar steentje bij.

Ook nemen we afscheid van ambtsdragers en contactperso­nen die afzwaaien. Aan een tijd van nauwe samenwerking in de wijk komt dan een eind. In die tijd is veel gedeeld aan lief en leed en hebben zij zich volop ingezet. Een woord van dank is daarom zeker op z’n plaats!

Ook een woord van dank aan die ambtsdragers die hebben aangegeven om toch weer één of meerdere jaren ‘bij te teke­nen’. Mooi dat zij de ruimte in het eigen leven ervaren om dit te doen. En dan zijn er ook nog contactpersonen die al zeer actief waren in de wijk, maar zich bereid hebben verklaard om er nog een aantal adressen bij te nemen! Hartverwar­mend!

15-1-20 Zieken(t)huis

Mevr. M.H. Averesch-Otten, Valkenstede 38, 7905 BF,) is inmiddels vanuit Weidesteyn verhuisd naar Kloosterstaete, Koning Willem-Alexanderhof 2, app. 208, 7902 AW.

Mevr. N. Botter-Vaartjes, Hyacinthenstraat 6, 7906 PP moest opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis. Zij verblijft in Bethesda op kamer 424.

Mevr. B.B. Buning-Hooijer, Schutstraat 125, 7907 CC, verblijft nog in Weidesteyn, kamer 501.

Dhr. J. de Jonge, Hyacinthenstraat 14, 7906 PP moest aan de halsslagader worden geopereerd. Gelukkig is de operatie goed verlopen en kon hij na een paar dagen alweer naar huis.

Mevr. H. Oelen-Pol, Pronckstraat 72, 7906 EP is vanuit Wei­desteyn weer thuisgekomen.

Ook mevr. W.T. Otten-Bos, Aardenburg 6, 7906 DD, mocht weer naar huis.

Dhr. J. Prins, Gruythuysenlaan 2, 7906 DH, moest vlak voor kerst in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij is inmiddels verhuisd naar De Kaap, Herstelhotel, kamer 5, Het Haagje 85, 7902 LD.

Mevr. F. van der Vegt-Klok, Zuiderweg 32, 7907 CL, is vanuit het ziekenhuis opgenomen in het Willem de Boer Huis, hos­pice Hoogeveen, Duymaer van Twistweg 2, 7909 CB, kamer Koolzaad. Hier mag zij de rust en zorg ontvangen die zij voorlopig nodig heeft.

Met dhr. W. Visser, Grote Kerkstraat 56b, 7902 CK, gaat het steeds moeizamer. Voor hem en zijn vrouw is het een zware weg om te gaan.

Deze zieken en hun dierbaren wensen we van harte Gods zegen toe. Dat zij hun vertrouwen in Hem mogen en kunnen stellen!

15-1-20 Huwelijk

Een mooi bericht: op 22 januari hoopt dhr. Berend van Ach­teren, Van Hogendorpstraat 11, 7901 CC, in het huwelijk te treden met mevr. Roelie Fluit. Zij willen Gods zegen over hun ja-woord vragen in de Bethelkerk in een dienst die begint om 14.30 uur.

Wij wensen hen van harte een prachtige dag toe, samen met hun dierbaren. Dat zij zich omringd mogen weten door Gods liefdevolle zegen.

15-1-20 Bijbelkring

Op donderdag 16 januari heeft de Bijbelkring de draad weer opgepakt. Aan de hand van het boekje Vreemde vogels van Stefan Paas en Gert-Jan Roest denken we met elkaar na over de eerste brief van Paulus. Wie nog aan wil schuiven is van harte welkom!

De data voor de komende maanden zijn: 13 februari, 12 maart en 23 april.

We beginnen om 14.00 uur en ronden af om 15.30 uur.

15-1-20 Terugblik kerst door Zuid

Wat was het een bijzondere avond: 19 december. Op twaalf locaties in Zuid werd een stukje van het kerstevangelie verwoord en uitgebeeld. Zoveel vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet en rond de 2000 mensen zijn hier deelgenoot van geworden. Prachtig mooi!

Een woord van dank aan iedereen die heeft meegewerkt, op welke manier dan ook. ‘Verbinding’ was één van de doe­len van deze kerstwandeling. En dat heeft deze avond ook gebracht: verbinding tussen deelnemers, verbinding tussen vrijwilligers, en bovenal: verbinding met de boodschap dat God in Jezus voor ons als een kindje naar deze wereld is gekomen, om ín ons leven van alledag aanwezig te zijn.

15-1-20 Tenslotte

Graag wens ik u en jullie voor dit nieuwe jaar Gods zegen toe, met de woorden van de volgende zegenbede: `Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, bij alles wat ons te doen staat, alles wat we beleven mogen, alles wat ons overkomt. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, in het leven dat we samen delen, zo kwetsbaar als het is. Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn, in ons verschillen en ons gelijken. Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam.’

ds. Jolanda Paans

Bovenwijks Ouderen Pastoraat

15-1-20 Meeleven

Mevr. Annie Koerts-Hendriks hoopt na een lang verblijf in Weidesteyn binnenkort weer naar huis te gaan, Tonckenhuys, Meppelerweg 22/K219, 7912 VR Zuidwolde.

Hetty Kleinjan