Tekst groter?

Berichten uit Zuid

 

15-4-2021 Rondom de vieringen

Zondag 18 april nemen we afscheid van hen die hun ambt of taak hebben neergelegd. Het is een goede gewoonte om dit in januari te doen maar vanwege de coronacrisis hebben we dit uit moeten stellen. Omdat er nog geen zicht is op verruiming van het aantal bezoekers van de diensten, hebben we besloten om afscheid nemen en bevestigen op twee verschillende zondagen te laten plaatsvinden. Wij danken van harte ieder die zich de afgelopen periode heeft ingezet voor ons gemeente zijn. Het is altijd mooi om te zien hoe ieder op zijn of haar eigen wijze de eigen taak oppakt. Het is ieder gegund om nu die taak ook weer uit handen te geven in het vertrouwen dat het ook weer zal worden opgepakt.

In de dienst van zondag 25 april heten wij de nieuwe ambtsdragers en ‘taak’dragers van harte welkom. Van harte hopen wij dat zij hun plekje weten te vinden en de vrijmoedigheid voelen om op eigen wijze bij te dragen aan ons gemeente zijn.

Viert u deze bijzondere zondagen online met ons mee?

15-4-2021 Omzien naar elkaar

Dhr. B.A. Bakker, Esdoornlaan 13, 7906 KA, moest onverwacht opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis in Emmen. Hij is inmiddels weer thuis maar het gaat nog moeizaam.

Voor dhr. A.A. Koster, Fresiastraat 30, 7906 NL, waren er goede berichten. Met hem en zijn vrouw zijn wij dankbaar dat de behandeling zo goed is aangeslagen.

Dhr. H. Pol, Etstoelstraat 4, 7906 CT, moest in Emmen een zware operatie ondergaan.

Wij wensen allen die ziek zijn of te maken hebben met moeite of tegenslag heel veel sterkte toe. Dat God hen mag troosten en bemoedigen.

15-4-2021 Overlijden

Jan Benjamins is 27 maart overleden op de leeftijd van 85 jaar. Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Fresiastraat 12. De laatste weken verbleef hij in De Kaap omdat de zorg thuis niet langer mogelijk was.

Wij wensen zijn vrouw, zoon, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe en troost van Godswege. Achterin de Kerkentrommel staat een In Memoriam.

15-4-2021 Tenslotte

We hebben allemaal een lange adem nodig om door de coronacrisis heen te komen. Het duurt al zó lang… Daarom geef ik de onderstaande woorden als hartversterker mee:

Een arm om je heen, als je moe bent en koud, een mens die je troost en die veel van je houdt, een hand in jouw hand, als je niet durft te gaan, een stem die je roept, als je eenzaam blijft staan. Soms zie je even in je leven zomaar iets van God. Een blik vol begrip als je voelt: het gaat mis. Een mens die juist komt als er niemand meer is, een woord dat je raakt en je moed geeft en kracht, een kans die je krijgt, die je nooit had verwacht. Soms zie je even in je leven zomaar iets van God. Een mens die je aangeeft: Je klint het wel, komáánl Een droom die je helpt om verder te gaan, een teken van leven; het maakt zo veel goed; Kin jij even niet…, die ánder die het doet… Soms zie je even in je leven zomaar iets van god, even iets, even iets van God.’

 

Maartje Dimmedal

ds. Jolanda Paans