Tekst groter?

Over diensten en nieuws uit de wijk

 

Protestantse wijkgemeente Zuid

12-4-19 Bij de vieringen

Met de dienst op zondag 14 april breekt de laatste week op weg naar Pasen aan. Een week die ons brengt van het `hosanna!’ naar het ‘kruisig Hem!’ Waar eerst de takken van de bomen worden getrokken om Jezus toe te juichen, daar vindt Hij enkele dagen later de dood aan het kille hout van het kruis. Durven wij ook in deze laatste week mét Jezus op weg te gaan? Durven wij het aan om dicht bij Hem in de buurt te blijven? Om getuige te zijn van het brood dat gebroken wordt, de wijn die geschonken wordt? Kunnen wij de vragende en beschuldigende blikken van de omstanders verdragen? ‘Jij hoort toch ook bij Hem?’ En het gekraai van die haan? Wat doet dat met ons?

Ja, éérst zullen wij door het duister heen moeten. Het duister van ons eigen leven, van onze eigen ziel; het duister van deze wereld; van verdriet, lijden en wanhoop; het duister van het ‘waarom?’ Pas bij het krieken van de nieuwe morgen mogen wij voorzichtig onze ogen weer opendoen en zien dat er hoop is: ingegeven door het nieuwe leven waartoe Jezus is opgestaan!

Op Goede Vrijdag delen wij in de viering het brood en de wijn met elkaar. Wij staan in gedachten aan de voet van het kruis en ervaren samen het duister van die ‘goede’ dag. De dienst op Paasmorgen zal de vorm van een gezinsdienst hebben. Wij ontmoeten elkaar in de bloeiende graftuin en worden getuigen van het nieuw begin!

12-4-19 Zieken(t)huis

Mevr. N. Botter-Vaartjes, Hyacinthenstraat 6, 7906 PP moest een PET-scan ondergaan. Het is voor haar een spannende tijd. Dhr. J. Koster, Bouwmeesterstraat 58, 7906 EV, is tijdelijk opgenomen in Olden Kinholt, kamer 220.

Mevr. T.J.B. Lunenborg-de Jong, Van Limburg Stirumstraat 58, 7901 AS, moest een operatie ondergaan aan haar blindedarm. Ook zijn er meerdere ontstekingen rondom de blindedarm weggehaald. Inmiddels is zij weer thuis. Dhr. J.H. Meier, Witte de Withstraat 7, 7907 AP verblijft tijdelijk in Weidesteyn (kamer 303).

Mevr. Tj. L.Tuma-Wassenaar, De Nije Nering 56-41, 7906 EX, is opgenomen en geopereerd in het Scheper ziekenhuis te Emmen (afd. N-31, kamer 315).

In gebed willen wij deze zieken en hun dierbaren opdragen aan de zorg van de Eeuwige.

12-4-19 Overleden

Op 22 maart overleed Eefko van Midwoud, op de leeftijd van 70 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Lammy aan de Middenweg 51A. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 29 maart in de Goede Herderkerk. Het ‘in memoriam’ vindt u achterin de Kerkentrommel.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe en kracht van Godswege om dit verdriet te dragen.

12-4-19 jubileum

Op 22 april is de fam. F.K. Ten Cate—Benjamins, Weigeliastraat 25, 7906 KM, 55 jaar getrouwd. We wensen hen als gemeente een fijne dag toe, nog veel goede jaren en Gods zegen.

Avond over de Sedermaaltijd De maaltijd die Jezus met Zijn leerlingen deelde op de vooravond van Zijn dood, was geen alledaagse maaltijd. Het was een maaltijd vol symboliek, die Jezus verbond aan Zijn eigen lijden en sterven. Samen met Zijn leerlingen lag Hij aan voor de Sedermaaltijd: de rituele maaltijd op de eerste avond van Pesach. `Seder’ betekent in feite ‘orde’ en verwijst naar het feit dat de Pesachmaaltijd een vaste liturgie kent en bepaalde ceremoniële gerechten bevat die verwijzen naar het lijden van de Israëlieten in Egypte en hun uittocht (exodus). Op donderdag 18 april, Witte Donderdag, staan wij stil bij de betekenis van deze maaltijd. We horen welke ceremoniële gerechten tijdens de Seder worden genuttigd en we vragen ons af welk licht deze maaltijd eigenlijk werpt op de betekenis van de weg die Jezus voor ons is gegaan? Ook zal er gelegenheid zijn om van de gerechten te proeven. We beginnen de avond om 19.30 uur met een kort avondgebed en sluiten de avond rond 21.15 uur af.

12-4-19 Tenslotte

Wat was het hartverwarmend dat wij als gezin zoveel medeleven vanuit de gemeente mochten ontvangen rond het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma Jetty Paans-Bergman. Dat heeft ons oprecht goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor.

Tot slot nog een citaat van Dietrich Bonhoeffer: ‘God vervult niet al onze wensen, maar wel al Zijn beloften’.

Ontvang een hartelijke groet, ds. Jolanda Paans