Tekst groter?

Nieuws uit Zuid

 

Bij de vieringen

Met de kinderen gaan wij deze adventstijd aan de hand van het project ‘Levenslicht’ op weg naar het kerstfeest. Iedere zondag wordt er stilgestaan bij één van de ‘voormoeders’ van Jezus: Wat leren wij van hen over dat bijzondere Kind dat geboren gaat worden?

Op zondag 4 december ontmoeten wij Ruth: een jonge vrouw uit het land Moab, die met haar schoonmoeder Naomi mee‑gaat naar Betlehem. Daar trouwt ze met Boaz. Ze krijgen een zoon die uiteindelijk de grootvader van koning David zal zijn.

De dienst op zondag 11 december is een gezinsdienst waaraan ook de ‘Goede Herder Band’ weer medewerking zal verlenen. Het project brengt ons op de stoep van Rachab: de vrouw uit Jericho die twee verspieders uit het volk Israël helpt ontsnappen en zo de toekomst van het volk veiligstelt. Op de vierde adventszondag, 18 december, laat Tamar van zich horen. Zij is de schoondochter van Juda, één van de broers van Jozef. Haar man sterft zonder dat zij kinderen krijgt. Door haar schoonfamilie wordt haar vervolgens geen recht gedaan en dus neemt zij een heldhaftig besluit!

Omzien naar elkaar

Mw. W. Kleine-Tibben, Van Galenstraat 18, 7907 AN, is inmiddels aan haar rug geopereerd en mag thuis revalideren. Mw. W.M. Luchies-Strijker, Leeuweriklaan 6, 7905 CB, mocht vanuit Weidesteyn weer naar huis.

Mw. W. Meijering – Katerberg, Alteveerstraat 164, 7907 BG, moest in het ziekenhuis een ingreep ondergaan: zij heeft een nieuwe pacemaker gekregen.

Wij wensen hen en een ieder, die het leven op dit moment zwaar valt, toe, dat zij de komst van het Licht in hun moeite en duister zullen ervaren.

Overleden

Op donderdag 17 november is onverwacht overleden: Hendrikus Jan (Rico) Venema, op de leeftijd van 66 jaar. Sinds juni vorig jaar was hij weduwnaar van Lyda Venema-Koehorst.

Zij woonden in Hollandscheveld, aan de Ds. Kooimanstraat 52-210. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden op donderdag 24 november. Van harte leven wij mee met zijn kinderen en kleinkinderen, nu zij zo kort na hun moeder en oma ook plotseling hun vader en opa moeten missen. Wij wensen hen veel sterkte en Gods troost en kracht toe.

Huwelijksjubilea

Voor dhr. en mw. Koster-Hersevoort, Bilderdijkplein 17-21, 7901 JM, is het op 3 december 40 jaar geleden, dat zij elkaar het ‘jawoord’ hebben gegeven.

En dhr. en mw. Scholing-Blaauw, Bilderdijklaan 4, 7901 JE, hopen op 18 december maar liefst hun 60-jarig huwelijksjubileum te vieren.

Beide echtparen feliciteren wij van harte; wij wensen hen veel geluk en Gods zegen toe.

Bijbelkring

De Bijbelkring komt weer bij elkaar op donderdag 8 december. Wij gaan een start maken met een nieuw boekje. Er is voor gekozen om uit dezelfde Kringserie het boekje ‘Leren vertrouwen op God. Bijbelstudies over Psalmen’ van Hetty Lalleman als kapstok voor onze gesprekken te nemen.

Uit ervaring weten wij allemaal, dat vertrouwen op God niet zo vanzelfsprekend is. Hoe leer je, of hoe blijf je, op God vertrouwen ook als het stormt in je leven? Daar willen de Psalmen ons bij helpen. Het Bijbelboek Psalmen is een boek vol hoop en bemoediging. Het bevat woorden die nog steeds relevant zijn en ons geloofsleven verdiepen. In het eerste hoofdstuk staat Psalm 25 centraal: Dicht bij God leven. Benieuwd of deze kring iets voor u, voor jou, is? Schuif gerust aan! Donderdag 8 december, van 14.00 tot 15.30 uur in de kerk.

Concert ‘Geef licht’

Nog op zoek naar een leuk ca­deau voor de decembermaand? Geef een kaartje voor het ‘Geef licht’ concert cadeau! Geschikt voor iedere leeftijd!

Op zaterdag 10 december komen de Amazing Teens and Voices samen met kinderthea­ter Knettergek naar de Goede Herderkerk.

Het wordt een supergezellige avond niet alleen voor gezinnen met tieners en kinderen, maar zeker ook voor opa’s en oma’s, ooms en tantes. Kortom: Voor iedereen die zin heeft in een vrolijke muzikale avond in kerstsfeer.

De kaarten zijn te bestellen via www.zingenindekerk.nl/ amazingteens, maar zijn ook bij de ingang van de kerk nog te verkrijgen. Kaarten kosten voor kinderen € 3,50 en voor volwassenen € 7,50. Het concert duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

Tijdens het concert vraagt Kerk in Actie aandacht voor de situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om hun situatie onder de aandacht te brengen zal er een vluchtelingentent vóór de kerk komen te staan. Hierin worden de verhalen van enkele kinderen verteld, om ons te helpen om ons enigszins een voorstelling te maken van de omstandigheden waaronder zij nu moeten leven. Met onze bijdrage in de collecte worden de kinderen geholpen om weer wat vertrouwen in Licht en leven te krijgen.

 

Kerst door Zuid: 21 december

Voor de tweede keer organiseren wij samen met de scholen en de andere kerken in Zuid: ‘Kerst door Zuid’! Deze wandeling gaat dwars door scholen en gebouwen heen en wil verbinding leggen. Niet alleen tussen wandelaars onderling, maar ook de verbinding met het kerstverhaal. In of bij iedere locatie wordt daarom een gedeelte uit het kerstverhaal uitgebeeld.

Hoe mooi is het om al wandelend in het Kerstverhaal te stappen en dat bijzonder mooie verhaal te beleven op locaties waar je niet elke dag zomaar binnen komt. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. De schoolkinderen hebben hun eigen starttijden. Andere wandelaars kunnen tussen 18.15 en 19.00 uur van start gaan.

De start is op het plein vóór de Goede Herderkerk. Ieder kan n eigen tempo de route lopen, maar neem er in ieder geval anderhalf uur voor. Uiterlijk om 21.00 uur moet iedereen weer terug zijn bij het startpunt.

Wij hopen weer op enorm veel wandelaars; neem daarom gerust buren, familie en vrienden mee!

Tenslotte

Advent is de tijd van verwachten, van uit-kijken naar wat komen gaat. Wanneer we om ons heen kijken naar wat er allemaal om ons heen gebeurt, bidden wij met nóg meer verlangen: Heer, geef vrede! En geef ons de wijsheid om die vrede vooral niét in de weg te staan!

Actueler kan onderstaand Keltisch gebed van Ray Simpson dan ook niet zijn:

De aarde wordt een woestenij:
adem van de Allerhoogste,
kom en vernieuw Uw schepping.
De mensheid leeft in oorlogsgebied:
kind van
vrede, kom en maak ons één.
De wereld is geworden tot niemandsland:
God-met-ons, kom en vestig Uw woning hier.

Ontvang een hartelijke groet, ds. Jolanda Paans

 

Bovenwijks Ouderen Pastoraat

Overleden

Op zondag 20 november is overleden mw. Aaltje Tigelaar-­Oost op de leeftijd van 95 jaar. Sinds 15 oktober 2016 was zij weduwe van Hendrik Tigelaar. Ze woonde in woonzorgcentrum de Orion. Boven de rouwkaart staat: `Wat een dag als ik Hem ontmoeten mag en voorgoed naar Hem zal gaan. “Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend is, na een leven vol liefde en zorg, overleden onze lieve moeder, oma en oud-oma. Wij weten haar geborgen in Gods liefde.’

De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden in de Goede Herderkerk, waarna mevrouw Tigelaar is begraven op de Algemene Begraafplaats in Hollandscheveld.

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troostvolle nabijheid in het gemis.

In een volgende Kerkentrommel volgt een In Memoriam. Hetty Kleinjan