Tekst groter?

Berichten uit Zuid

 

Protestantse wijkgemeente Zuid

13-6-19 Bij de vieringen

Het is ontzettend mooi dat er op zondag 16 juni weer een doopviering mag zijn. Bjórn ter Horst en Harmke Schonewille, Tulpenstraat 35, 7906 JJ, zullen hun dochter Lara Titia ten doop houden. Van harte hopen wij dat het een blijde en dankbare viering mag zijn. U viert dit toch ook met hen mee?

Het is een goede gewoonte om er op één van de laatste zondagen vóór de zomervakantie bij stil te staan, dat de kinderen van groep 8 een grote overstap gaan maken. Zij moeten afscheid nemen van hun vertrouwde leven op de basisschool en hun vleugels uitslaan om straks ná de zomervakantie een nieuwe start te gaan maken op het vervolgonderwijs. Voor hen een bijzonder spannende stap, waar velen misschien ook stiekem best wel naar uit kijken! Ook in de kerk verandert er het een en ander voor hen: straks niet langer naar de kindernevendienst, maar wel van harte welkom zijn bij de tienernevendienst en jongerenmeeting. Op zondag 23 juni staat deze overstap centraal in de dienst, met als thema: ‘Uitvliegen!’ Naast onze organist Karel van den Berg zal ook `DevoTion’ muzikale medewerking verlenen. Iedereen is van harte welkom.

13-6-19 Zieken(t)huis

Mevr. L. Klok, Tamboerlaan 259, 7906 EJ, verblijft in Herstelhotel De Kaap, kamer 12.

Mevr. G. Sixma-Braam, Seringenlaan 79, 7906 JR, heeft een nieuwe knie gekregen. De operatie is goed verlopen en zij mag thuis verder revalideren.

Dhr. en mevr. Tuma, De Nije Nering 56-41, 7906 EX, verblijven inmiddels samen in Weidesteyn op kamer 435. Mevr. S.B.A. Jonkers, Nadirlaan 61, 7904 GJ, is geopereerd aan een hernia. Na de operatie kreeg ze een terugslag, maar gelukkig gaat het de goede kant op.

Wij wensen hen van harte kracht en geduld toe. Dat de woorden van Psalm 91:4 hun ervaring mag zijn! ‘Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.’

13-6-19 Huwelijksjubilea

Dhr. en mevr. Visser, Grote Kerkstraat 56-B, 7902 CK, waren op 12 juni zestig jaar getrouwd.

Dhr. en mevr. Hoekman-ten Kate, Blankenslaan-Oost 21, 7901 BB, hopen op 24 juni te vieren dat zij elkaar 25 jaar geleden het jawoord hebben gegeven.

Wat is het toch bijzonder wanneer twee mensen sámen sterk mogen staan in het leven. In moeilijke tijden mag je elkaar tot steun zijn, om samen dankbaar te genieten van de goede tijden. Beide echtparen willen wij van harte feliciteren en wij wensen hen Gods onmisbare zegen toe.

13-6-19 Breicafé ‘Haak in’

De zomerstop is ingegaan en is het een geslaagd eerste seizoen geweest. Elke veertien dagen waren er ongeveer 25 dames die het breicafé bezochten. Tijdens het handwerken door werd gepraat en gelachen, maar ook serieuze zaken werden met elkaar gedeeld. De conclusie is dat de opzet van het breicafé is geslaagd; mensen met elkaar verbinden. Daar zijn we blij mee.

Ná de zomer gaan we dan ook weer vol nieuwe energie aan de slag. Op donderdag 5 september pakken we de breipennen weer op. Iedereen is dan weer van harte welkom. Ook benieuwd om eens te ervaren hoe gezellig het met z’n allen kan zijn? Kom gerust een kijkje nemen en haak in.

Rita, Hilda en Christina hartelijk bedankt voor jullie inzet en enthousiasme.

13-6-19 Eindexamens en einde schooljaar

Veel jongeren hebben de afgelopen periode in grote spanning gezeten: eerst de spanning bij het voorbereiden op de eindexamens en vervolgens de spanning over de uitslagen. Inmiddels zijn de uitslagen bekend! Van harte gefeliciteerd als je geslaagd bent! Superfijn! Sterkte als je een herkansing hebt: nog een paar weken focussen en dan kun jij hopelijk ook je diploma in ontvangst nemen! En voor degenen die helaas gezakt zijn: erg jammer dat het ondanks je inzet niet gelukt is. Sterkte bij deze teleurstelling en bij de voorbereiding op een nieuw schooljaar met nieuwe kansen.

Voor alle andere kinderen en jongeren zit het schooljaar er ook bijna op. Een jaar van hard werken, van successen en teleurstellingen. Een jaar ook dat hopelijk vol was van vriendschap, een jaar vrij van gepest en getreiter. Want ja, dat laatste gebeurt helaas ook maar al te vaak. Hopelijk ben jij dan degene die oog heeft voor degene die gepest wordt en probeert hem of haar te helpen. Voor iedereen: sterkte met de laatste loodjes. Ook voor de ouders/verzorgers, want deze laatste weken staan vaak bomvol met allerlei activiteiten waarbij de hulp van ouders ook zo hard nodig is. Nog even doorzetten, en dan hopelijk lekker genieten van de zomer!

13-6-19 Voorbereiden Startzondag

Zin in een leuke uitdaging? Altijd al eens je creatieve ideeën voor een kerkdienst willen delen? Dan is dit je kans! Graag willen wij jou/u uitnodigen om mee te komen denken over de invulling van de dienst op startzondag 15 september. Het thema is: ‘Een goed verhaal’.

Wanneer gaan we overleggen? Op woensdag 19 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur in één van de zalen van de kerk. Van harte welkom!

13-6-19 Vooruitblik richting Kerst

Het lijkt nog ver weg, maar het is zomaar zover: Kerst. Misschien heeft u, heb jij, er in de wandelgangen al iets over gehoord, maar er staat dit jaar een bijzonder gebeuren op de planning: een kerstwandeling door de wijk. En wel op donderdag 19 december. Samen met de Baptistengemeente Beth-El en drie scholen uit de wijk is er een eerste plan bedacht. De bedoeling is dat iedereen – van jong tot ouder ­mee kan doen aan deze wandeling.

Lijkt het je leuk om mee te helpen bij de voorbereiding? Laat het mij dan vooral weten!

Wordt vervolgd…

13-6-19 Tenslotte

Een gedicht dat ik eens tegenkwam op www.geloventhuis.nl:

`Genade’

Genade máken we niet met ons allen. Genade komt uit de hemel vallen. Genade is gratis en valt in je schoot. God schenkt genade, als een cadeau. Genade is blijdschap en goud van binnen, de moed om aan dingen te beginnen. God laat je zingen en maakt je aan ’t dansen, God geeft je liefde en nieuwe kansen. Dus zoals mam een glas vol limonade… zó schenkt God jou een hart vol genade.

Ontvang een hartelijke groet! Ds. Jolanda Paans