Tekst groter?

Nieuws uit Zuid

 

Bij de vieringen

In de dienst op zondag 24 september vieren wij als gemeente de Maaltijd van onze Heer. Het delen in de gebrokenheid van onze Heer mag ons héél maken en vrede brengen.

1 Oktober is de eerste zondag van oktober. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland is deze zondag aangemerkt als ‘Israëlzondag’: een dag om bewust stil te staan bij onze onopgeefbare verbondenheid met Israël. Tijdens onze viering zullen we hier aandacht aan besteden. Wij lezen onder andere een gedeelte uit Psalm 119.

Omzien naar elkaar

Mw. G. Mager-Engeltjes, Beukemastraat 4-21, 7906 AM, is weer thuis, waar zij mag gaan revalideren.

Dhr. J. Oosterveen, De Nije Nering 56-12, 7906 EX, verblijft voor revalidatie nog in Weidesteyn, kamer 535.

Dhr. J. Pol, Het Haagje 89-21, 7902 LD, kreeg enkele maanden geleden te horen dat hij kanker heeft. De behandeling is goed opgestart, maar onlangs kwam helaas het bericht dat hij óók aan asbestkanker lijdt. Een bericht dat spijtig genoeg minder goede vooruitzichten biedt. Mw. J. Sieben-Vrijhof, Goudenregenstraat 9, 7906 PR, heeft haar heup gebroken. In het ziekenhuis in Zwolle is zij geo­pereerd. Het is nog onduidelijk waar zij zal gaan revalideren. Met mw. E Visser-Lanting, Grote Kerkstraat 56/B, 7902 CK, gaat het voorzichtig de goede kant weer op. Zij verblijft nog in Weidesteyn, kamer 407.

Mw. W. Zomer-Koster, Aardenburg 91, 7906 DG, is enkele dagen thuis geweest, maar moest helaas opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen. Zij verblijft nu voor verder herstel in Weidesteyn.

In gedachten en gebed zijn wij bij hen en bij allen die een moeilijke periode doormaken.

Karel van den Berg koninklijk onderscheiden

Na een feestelijke en muzikale dienst werd de feestvreugde op zondag 10 september onverwacht verhoogd door het feit dat jubilaris Karel van den Berg uit handen van de burgemeester een koninklijke onderscheiding ontving. Een prachtige bevestiging van alles wat hij met zijn muzikale talent betekent, niet alleen voor onze kerkelijke gemeenschap, maar ook voor onze samenleving.

Onze hartelijke gelukwensen voor hem en voor zijn vrouw Marja! Als gemeente hopen wij van harte dat hij nog jarenlang met hart en ziel onze samenzang zal begeleiden.

Gemeenteavond 27 september

In de komende jaren zal er veel gaan veranderen binnen de Protestantse Gemeente Hoogeveen. Wie de berichten enigszins volgt, begrijpt dat ook binnen onze wijkgemeente niet alles bij het oude kan en zal blijven. De veranderingen raken ook u, jou en mij. Voor ieder van ons is het daarom van belang om mee te praten en te denken over ons gemeente zijn in de toekomst. Immers: gemeente ben je sámen! In de beeldspraak van Paulus: “Wat als de voet zegt: ‘De ogen kunnen vóóruit kijken: laat dié dus maar zien hoe het verder moet! Of als de handen zeggen: ‘Wij laten ons pas uit de mouwen steken als het hart weer weet waar het voor klopt!” Alleen sámen zijn wij gemeente van Christus, alleen sámen kunnen wij Zijn roepstem volgen.

Hopelijk bent u, ben jij, er dus bij als we verder praten en denken over hoe nu verder. Onze eerstvolgende gemeenteavond zal zijn op woensdag 27 september.19.30 uur.

Avond voor ‘nieuwe’ gemeenteleden

Als je ergens voor het eerst binnenstapt, is het fijn als iemand je wegwijs maakt. Daar proberen wij iedere zondag vorm aan te geven; allereerst door de aanwezigheid van ons ontvangstcomité, maar ook door als kerkganger een belangstellende vraag te stellen als iemand zoekend om zich heen kijkt. Fijn als je merkt dat je welkom bent!

Maar het is ook belangrijk om wegwijs gemaakt te worden binnen het reilen en zeilen van onze wijkgemeente. Daarom wordt er op maandag 9 oktober, van 19.30 tot 21.00 uur, weer een ontmoetingsavond gehouden voor iedereen die in de afgelopen anderhalf jaar ‘nieuw’ bij ons in de gemeente is binnengekomen. Er zal een uitnodiging worden gestuurd, maar mocht er geen brief op de deurmat vallen: wees vooral zo vrij om wél bij deze avond aan te schuiven.

Er zal wat meer informatie worden gegeven over onze wijkgemeente en alle activiteiten. Maar het belangrijkste is natuurlijk de kennismaking en ontmoeting.

Van harte welkom!

Tenslotte

Een lied om dit nieuwe seizoen met ons mee te dragen: ‘Niet is het laatste woord gesproken’ (Lied 818)

Niet is het laatste woord gesproken,
er klinkt een lied, al is het nacht.
Onzeker gaan wij, lotgenoten,
op weg met wie ons samenbracht.

Wat komen zal is nog verborgen,
God weet, wat ons te wachten staat:
Het
stille licht, een nieuwe morgen,
waarmee ik mij verzoenen laat.

Wie als het water uitgegoten de dorre
grond tot bloeien brengt;
wie als de dauw daalt in de morgen en
schepping teer met licht doordrenkt,

leeft niet vergeefs, gaat niet verloren in duisternis van niemandsland. Een naam klinkt in het wuivend koren: Belofte van het nieuwe land.

Ontvang een hartelijke groet, ds. Jolanda Paans

Bovenwijks Ouderen Pastoraat

Alleengaanden

De zomer is bijna weer voorbij en daarom is er, evenals voorheen, weer een middag voor alleenstaanden in de Goede Herderkerk en wel op vrijdag 29 september. Vanaf 15.30 uur heten we u welkom met een kop koffie of thee en kunnen we met elkaar wat bijpraten.

Tussen het praten door kun je, als je er zin in hebt en tijd voor is, samen met je buurman of buurvrouw een puzzel oplossen. En niet te vergeten, er wordt ook nog bingo gespeeld. Om ongeveer 17.30 uur staat een broodmaaltijd klaar en daarna is er nog gelegenheid om even bij te praten.

Iedere alleenstaande of alleengaande is van harte welkom. Heeft u een alleenstaande kennis die mee wil komen? Dan is die ook van harte welkom. De ontmoetingen zijn niet wijk- of kerkgebonden. De kosten voor deze middag zijn 7 euro per persoon Opgeven graag bij één van onderstaande personen. Lukt opgeven niet dan bent u toch van harte welkom. Rie Norder, tel. 271 954, norder.leistra@home.nl ; Giny Kats, tel. 266 182, fjkatsjg@gmail.com

Samen wandelen

Het is gezellig om elkaar te ontmoeten en van de natuur genieten. We komen elke eerste zaterdag van de maand om 9.00 uur bij elkaar om te wandelen. Voor iedereen die van wandelen houdt en het fijn vindt dit samen met anderen te doen, is dit een mooie gelegenheid hieraan deel te nemen. We wandelen tien km. Wel zelf eten en drinken meenemen, we pauzeren één keer.

De parkeerplaats bij de Ichthuskerk aan de Rozenstraat is het startpunt van de wandeling.

Hartelijke groet, Anneke en Ineke

Pastorale berichten

Het echtpaar Kaastra-de Vries, Martensstraat 10, 7906 HP Hoogeveen, mocht 20 september hun zestigjarig huwelijksjubileum gedenken. Van harte gefeliciteerd!

Jan Peter Stoel, pastor wijk Zuid