Tekst groter?

Berichten uit Zuid

 

14-1-2021 Bij de vieringen

Zondag 24 januari is de bevestigingsdienst van nieuwe ambtsdragers en nieuwe contactpersonen. Het geeft een gevoel van dankbaarheid dat een aantal gemeenteleden zich geroepen voelt om een ambt of taak op zich te nemen. Gemeente zijn doe je samen!

Dankbaar zijn wij ook voor degenen die deze dag hun taak of ambt neerleggen. Dat het goede werk, dat zij mochten doen, van harte kan worden voortgezet.

14-1-2021 Zieken(t)huis

Dhr. B.A. Bakker, Esdoornlaan 13, 7906 KA, werd getroffen door een hartinfarct en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Na thuiskomst ging het helaas opnieuw fout; na een spoedoperatie is hij inmiddels gelukkig weer thuis. Met mw. B.B. Buning-Hooijer, Weidesteyn afd. Bruinzandoogje, kamer 6, gaat het steeds moeizamer. Helaas is zij nu ook nog getroffen door corona.

Bij dhr. Harke Meier, Anemoonstraat 31, 7906 PD, werd corona geconstateerd. Het leek in eerste instantie goed met hem te gaan, maar toch moest hij plotseling worden opgenomen op de IC in het UMCG te Groningen. Na enkele spannende dagen kon hij gelukkig verhuizen naar de verpleegafdeling.

Ook dhr. G.R. Doldersum, Kleine Beer 49, 7904 LS, moest op de IC (in Emmen) worden opgenomen. Zijn toestand gaat gelukkig langzamerhand ook weer vooruit.

Van harte leven wij met hen en hun dierbaren mee. En wij bidden hen Gods kracht en troost toe.

14-1-2021 Overleden

In de avond van de vierde adventszondag, 20 december, is Marja Gols-Smit overleden op de leeftijd van 92 jaar. Zij woonde aan de Anemoonstraat 18. De dankdienst voor haar leven is gehouden op maandag 28 december, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de oude begraafplaats. Achterin deze Kerkentrommel vindt u een In Memoriam.

14-1-2021 Goede wensen

Aan het begin van het jaar is het de goede gewoonte om elkaar al het goede toe te wensen. Helaas kon dat niet rechtstreeks. Maar wat fijn is het dan dat er kaartjes gestuurd kunnen worden; berichtjes via de app; of zoals in de korte viering op Nieuwjaarsmorgen via een filmpje. Ook wij mochten als gezin vele goede wensen ontvangen. Zoveel mensen die even de moeite hadden genomen om een lieve wens te sturen. Hartverwarmend. Iedereen dan ook hartelijk dank! En natuurlijk wensen wij u en jullie veel heil en zegen toe voor dit nieuwe jaar.

Ontvang een hartelijke groet!

ds. Jolanda Paans

14-1-2021 Meeleven

Mw. Ringenier-Knol, Alteveerstraat 44-13, 7907 AA heeft in december een hersenbloeding gehad en is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Assen. Daarna heeft ze gerevalideerd in Herstelhotel Hoogeveen en is inmiddels weer thuis en maakt het goed.

Anne van Leeuwen