Tekst groter?

Berichten uit Zuid

 

Rondom Zuid

9-7-20 Verruiming

Wat een opluchting: Vanaf 1 juli zijn vele coronamaatregelen verruimd. Er komt weer wat meer lucht en ruimte in onze levens en dat doet goed! Ons verlangen naar meer vrijheden en mogelijkheden was groot…

De verruiming opent ook voor ons als kerk weer nieuwe mogelijkheden. Momenteel kijken we hoe wij als gemeente met deze nieuwe ruimte om zullen gaan. De anderhalve­meter-regel blijft van kracht en nog altijd mag er niet gezongen worden in samenkomsten. Dat heeft natuurlijk zijn effect op onze manier van vieren op zondag. Daarom moet er ook zorgvuldig gekeken worden naar wat bij ons als gemeente het beste past.

Via de zondagsbrief wordt u op de hoogte gehouden als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

9-7-20 Bij de vieringen

In het afgelopen seizoen hebben we in de diensten een aantal keren nagedacht over het Onze Vader. Ter afsluiting van deze serie zal in de viering van zondag 12 juli het laatste gedeelte centraal staan: “En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.” Op de zondagen hierna mogen we een aantal gastvoorgangers in ons midden welkom heten.

Goede vieringen gewenst!

9-7-20 Zieken(t)huis

Dhr. en mw. Brinkman-van Dijken, Aardenburg 61, 7906 DE, zijn vanuit Weidesteyn weer terug op hun eigen vertrouwde plekje. Zij bedanken iedereen hartelijk voor de getoonde belangstelling.

Mw. A. Santing, Schilperoortstraat 66, 7906 ES, ondergaat momenteel diverse onderzoeken en is in afwachting van een nieuwe hartklep.

Mw. A. Sieders-Pol, Wethouder Robaardstraat 24, 7906 AV, verblijft voor revalidatie nog in Weidesteyn, kamer 310.

Mw. G. Sixma- Braam, Seringenlaan 79, 7906 JR, blijkt na een val een scheurtje in het bekken te hebben. Zij revalideert momenteel in Weidesteyn, kort verblijf De Luwte app. N017. Haar man dhr. J.B. Sixma is met een zware blaasontsteking opgenomen in het ziekenhuis in Meppel, Isala Diaconessenhuis Meppel, Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel; afd. C2 kamer 13.

Mw. F. Stevens-Krikken, Boekenberghstraat 3-201, 7906 GA, heeft enkele omleidingen gekregen. Op moment van schrijven verblijft zij nog in het ziekenhuis, maar de verwachting is dat ze inmiddels weer thuis is.

In gedachten zijn wij bij hen en bij allen die te maken hebben met ziekte en zorgen. Dat zij zich gedragen mogen weten door onze gebeden en Gods goede zorg mogen ervaren.

9-7-20 Overleden

Maandag 22 juni is Jan Prins overleden. Hij bereikte de leeftijd van 82 jaar. Samen met zijn vrouw woonde hij Gruythuysenlaan 2, 7906 DH. De dankdienst voor zijn leven heeft plaatsgevonden op vrijdag 26 juni in de Goede Herderkerk, waarna hij is gecremeerd in het crematorium te Fluitenberg.

Een In Memoriam vindt u achterin de Kerkentrommel.

9-7-20 Pastoraat

Gelukkig is er inmiddels weer meer contact mogelijk. Al moet de anderhalve-meter-regel worden gehandhaafd, dat wel. De pastorale bezoeken heb ik voorzichtig weer opgepakt en dat is toch wel erg fijn: elkaar weer spreken en met elkaar meeleven. Dat doet goed!

Voelt u zich gerust vrij om contact met mij te zoeken als er iets bij u speelt. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

9-7-20 Zomer

In de zomer hebben we tijd om even lekker te ontspannen en ons bezig te houden met zaken die er in de hectiek van het dagelijks leven vaak bij inschieten. Samen met je (klein) kinderen actief bezig zijn met geloven kan zo’n ding zijn waar je anders weinig tijd voor hebt of neemt. Er zijn talloze ideeën om juist in de vakantietijd samen op te pakken. Kijk bijvoorbeeld maar eens op www.geloventhuis.nl.

Ook voor wie zonder (klein)kinderen op vakantie gaat, of thuis blijft, is er mooi materiaal om te gebruiken. Zo heeft het NBG het zomerleesplan ‘Vrij’ uitgegeven: Bijbelse inspiratie over leven als vrije mensen. Via www.bijbelgenootschap.nl kunt u dit bestellen.

Dat het zo een inspirerende zomer mag worden!

9-7-20 Vakantie

Van 17 juli tot 9 augustus hopen wij als gezin van de vakantie te genieten. Wij blijven in de buurt, dus wie weet ziet u mij nog wel eens voorbijkomen.

Mocht er zich in die tijd iets dringends voordoen, dan kunt u contact opnemen met onze scriba Dik Beumer.

9-7-20 Tenslotte

Een mooie uitspraak om deze zomer eens over na te denken, bij het zwembad, tijdens een wandeling of gewoon bij een kopje koffie op het balkon…

Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest

ds. Jolanda Paans

Bovenwijks Ouderen Pastoraat

9-7-20 Meeleven

Mw. H.B. van Dalfsen-Romkes, Hennie van Andelhof 1/19, 7901 HD, is weer thuis na een periode van revalidatie in Weidesteyn nadat ze haar heup had gebroken.

Hetty Kleinjan