Tekst groter?

Nieuws uit Zuid

 

Bij de vieringen

Zondag 18 februari is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Van oudsher heeft deze zondag de naam ‘Invocabit’ meegekregen; naar Psalm 91: 15, waar staat: “Roept hij Mij aan, lk zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot eer brengen”.

We starten met het Veertigdagen project ‘Wat goed dat jij er bent’, dat bij deze eerste zondag het thema ‘Wie heb je nodig’ geeft.

Zondag 25 februari draagt als tweede zondag in de Veertigdagentijd de naam `Reminiscere’ naar Psalm 25: 6, “Gedenk Uw barmhartigheid, Heer, en Uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid.” De kinderen denken na over het thema Een vleugje hemel’.

Aan de dienst op zondag 3 maart zal muzikale medewerking worden verleend door het Hollandscheveldse Mannenkoor. De naam van de zondag is ‘Oculi’ naar Psalm 25: 15, “Mijn ogen zijn bestendig op de Heer, want Hij voert mijn voeten uit het net.” Het Veertigdagen project laat ons nadenken over het thema `Een heilige plaats’.

Vespers

Deze Veertigdagentijd worden er opnieuw gezamenlijke vespers georganiseerd die gehouden zullen worden in de Hoofdstraatkerk. Het thema is ‘Op weg naar Pasen’. Op pagina 10  in de Kerkentrommel vindt u meer informatie.

Iedereen is van harte welkom!

Omzien naar elkaar

  • Voor dhr. en mw. Pastoor – van Dalen, Schutsplein 50, 7907 CZ, is er in de afgelopen periode veel veranderd. Na een korte opname in Weidesteyn van mw. Pastoor zijn zij op 29 januari verhuisd naar de Westerheem, Jozef lsraëlsstraat 9, 7901 CH.
  • Bij mw. A. Santing, Schilperoortstraat 66, 7906 ES, is na veel onderzoek nu ook de diagnose borstkanker gesteld. Op 26 februari zal zij een operatie moeten ondergaan, waarbij de borst verwijderd zal worden. Dit betekent voor haar helaas opnieuw verdrietig nieuws.
  • J. Schonewille – Koops, Schilperoortstraat 64, 7906 ES, verblijft nog steeds in De Luwte, kamer 13, Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 M.

Wij denken aan allen die een moeilijk bericht hebben gekregen en wachten op verdere behandeling. In gebed willen wij hen opdragen aan de zorg van onze hemelse Vader.

Overleden

In de vroege morgen van donderdag 1 februari is overleden Bob van Dijk, op de leeftijd van 91 jaar. Tot voor kort woonde hij met zijn vrouw Gé aan de Notaris Mulderstraat, maar onlangs moest hij verhuizen naar Weidesteyn.

De dankdienst voor zijn leven is op 7 februari gehouden in de Goede Herderkerk, waarna hij is begraven op begraafplaats Zevenberg te Fluitenberg. Wij leven mee met zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen en met allen die hem zullen missen.

Achterin de Kerkentrommel vindt u een In Memoriam.

Bijbelgesprekskring

De Bijbelgesprekskring komt weer bij elkaar op donderdag 15 februari en op donderdag 7 maart. Aan de hand van het boekje ‘Levenswijsheid volgens Prediker’ verdiepen wij ons in het Bijbelboek Prediker. Wat leren wij van Prediker over `levenskunst’? Van harte welkom! Beide donderdagen van 14.00 tot 15.30 uur. Waar? In één van de zalen bij de kerk.

Veertig dagen zonder plastic

In vroeger tijden was men gewoon om in de Veertigdagentijd te vasten: men onthield zich van bepaald voedsel, of men at bewust een veel kleinere hoeveelheid. Door een sober eetpatroon kwam er meer ruimte in het leven van mensen om de eigen relatie met God te overdenken: “Wat staat er tussen God en mij in? Waar moet ik afstand van doen? Wat moet ik verwijderen of veranderen?” Op die manier leefde men bewust naar Pasen toe: het feest waarop we vieren dat God via zijn Zoon Jezus de relatie met ons mensen heeft hersteld en vernieuwd.

Tegenwoordig zien we ook nieuwe manieren om de eigen weg van geloven en leven te overdenken. Bijvoorbeeld door bewust bezig te zijn met de vraag hoe wij omgaan met Gods Schepping. Die vraag is onlosmakelijk verbonden met onze relatie met God. Immers: de God Die wij, dankzij Jezus, onze `Vader’ mogen noemen, is ook de Schepper van deze wereld. Hij is het Die levenskracht geeft aan alles wat groeit en bloeit.

In de komende periode daagt de groene werkgroep u en jou uit om eens bewust met die vraag bezig te gaan. En wel door veertig dagen het gebruik van plastic in het dagelijks leven te minderen. Iedere week zullen er via de zondagsbrief tips worden gedeeld om minder plastic te gebruiken. Wie weet welke bijzondere inzichten of mooie nieuwe gewoontes we zullen gaan ontdekken! Doe je mee? Houd dan de zondagsbrief in de gaten!

Tenslotte

Een gedicht over de Veertigdagentijd: ‘Veertig dagen bewust’

Veertig dagen om te wennen aan een minder vol bestaan. Om te weten dat je met eten soms te gulzig hebt gedaan, om te merken dat je met werken vaak niet thuis was, veel te druk, dat je geen tijd had voor een zijpad en geen oog had voor geluk.

Veertig dagen om te wennen aan een leven langzaamaan. Om met anderen fijn te wandelen of naar iemand toe te gaan, om te praten of te eten of een spelletje te doen, meer te bidden, God in ’t midden, alles meer bewust te doen.

Veertig dagen om te wennen aan een leven uit Gods hand, om zijn droom weer te herkennen: vrij te zijn in ’t beloofde land!

Uit: Marjet de Jong, Pluk het jaar! Kindergedichten voor alle seizoenen, 2018

Ontvang een hartelijke groet!  Ds. Jolanda Paans

 

Bovenwijks Ouderen Pastoraat

Meeleven

Mw. H.A. Strolenberg – Weijers, Vecht 1/38, verblijft nog tijdelijk in Weidesteyn, afdeling 4 kamer 436, Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA. Het is fijn, dat ze beetje bij beetje vooruitgaat. Wij wensen haar een goed verder herstel!

Hetty Kleinjan

 

Pastorale berichten

Geen informatie binnen gekomen…