Tekst groter?

Berichten uit Zuid

 

Rondom Zuid

6-9-19 Bij de vieringen

Als gemeente vieren wij samen op zondag 8 september het avondmaal. Juist rondom het breken van het brood en het delen van de wijn ervaren wij de kern van gemeente zijn: aan elkaar zijn wij gegeven, tot zegen van deze wereld.

Een week nadat we de Maaltijd van onze Heer gevierd hebben, starten we met een feestelijke zondag het nieuwe seizoen: zondag 15 september: startzondag. Het thema van de dienst is ‘Een goed verhaal’. De Bijbel is de bron voor de goede verhalen, waarin wij ons leven kunnen spiegelen. Verhalen die troosten, verhalen die een hart onder de riem steken. Al die verhalen komen samen in het goede verhaal: de blijde boodschap van Jezus.

Na de dienst volgt er nog een uitdagend programma. Van harte welkom allemaal.

De dienst op 22 september staat in het teken van Freedom Sunday. Als het woord ‘slavernij’ valt, denken wij al snel aan de slavernij van het volk Israël in Egypte. Maar beseffen wij ons wel, dat slavernij nog steeds, anno 2019, voorkomt in deze wereld? En dat het een Bijbelse opdracht is om een einde te maken aan dit grote onrecht? Een onderwerp dus dat onze aandacht en ons gebed meer dan waard is.

6-9-19 Zieken(t)huis

Mevr. M.H. Averesch-Otten, Albert Steenbergenstraat 47, 7906 BE, verblijft in Weidesteyn (kamer 504) na een val waarbij haar bovenbeen is gebroken. Binnenkort moet zij opnieuw geopereerd worden.

Dhr. J.PA. Diphoorn, Nadirlaan 61, 7904 GJ, kreeg te kampen met een bacteriële infectie die zich uitte in heftige reacties van de huid. Helaas kwamen er ook nog complicaties bij. Medicatie moet verlichting brengen.

Mevr. R. Ham-de Jong, Tichelwerkstraat 52, 7906 HX, verblijft

tijdelijk in de Westerkim (kamer 813).

Mevr. J. Hoogeveen-De Jonge, Hyacinthenstraat 9, 7906 PP is, na meerdere keren thuis te zijn gevallen, opgenomen in De Kaap, Herstelhotel, kamer 6.

Mevr. H. Jonker-Hugen, Schoklandstraat 50, 7906 BT, moest met uitdrogingsverschijnselen worden opgenomen in het UMCG.

Mevr. B. Kampman-Kieft, Elzencamp 6, 7907 AZ, is na een verblijf van enkele weken in Weidesteyn weer thuisgekomen. Mevr. L. Klok, Tamboerlaan 259, 7906 EJ, mocht ook weer naar huis.

Mevr. E.R. Muis-Smid, Beukemastraat 4-12, 7906 AM, moest een operatie ondergaan.

Mevr. H. Steenmeijer-van der Werf, Gruythuysenlaan 48, 7906 DH, heeft een nieuwe heup gekregen.

Bij dhr. W. Visser, Grote Kerkstraat 56-B, 7902 CK zijn meerdere uitzaaiingen geconstateerd. Zijn vooruitzichten zijn helaas slecht. Voor hem en zijn vrouw zal een moeilijke tijd volgen.

Wij dragen onze zieken op aan de liefdevolle zorg van God onze Heer.

6-9-19 Huwelijk

Een bericht om blij van te worden. Op vrijdag 13 september hopen Richard Duinkerken en Lianne Lubbers elkaar het ‘ja­woord’ te geven. Zij wonen: Spireastraat 23, 7906 KH. In een feestelijke dienst willen zij God vragen om Zijn zegen over hun liefde en hun huwelijk. De dienst begint om 14.15 uur in de Goede Herderkerk.

Van harte wensen wij hen en hun familie geluk, en wij bidden hen Gods zegen toe voor nu en later.

6-9-19 Huwelijksjubilea

Voor dhr. en mevr. Benjamins-Wever, Fresiastraat 12, 7906 NL, was het 21 augustus een bijzondere dag. Zij waren die dag maar liefst 65 jaar getrouwd. Een prachtig jubileum.

Hetzelfde jubileum mag door dhr. en mevr. Wesdorp-Noort, Het Lage Holt 19, gevierd gaan worden, en wel op 22 september. Beide echtparen feliciteren wij van harte en wij wensen hen Gods zegen toe.

6-9-19 Overleden

Op woensdag 14 augustus overleed Tjerkje Jantje (Zus) Tuma­Wassenaar op de leeftijd van 88 jaar. Samen met haar man Klaas woonde zij aan de Nije Nering 65-41. De dankdienst voor haar leven was op 20 augustus, waarna zij is begraven in Berlikum.

Op dinsdag 20 augustus is Roelof (Roel) Eshuis overleden. Hij woonde met zijn vrouw Maria aan de Hoofdstraat 220. De afscheidsdienst is gehouden op 24 augustus, voorafgaand aan de crematie. Achter in de Kerkentrommel vindt u het in memoriam.

Wij wensen beide families veel sterkte toe en bovenal Gods onmisbare troost.

6-9-19 Tenslotte

Een prachtige tekst die ik ontving van een meelevend gemeentelid. De tekst, van een onbekende auteur, is gevonden in een Franse kerk en vertaald in het Nederlands:

Zeg niet ‘Vader’ als jij je niet als zoon gedraagt.

Zeg niet ‘Onze’ als je opgesloten zit in je egoïsme.

Zeg niet ‘Die in de hemelen zijt’ als je alleen maar aan aardse dingen denkt.

Zeg niet ‘Uw Naam worde geheiligd’ als je alleen maar aan je eigen eer denkt.

Zeg niet `Uw Koninkrijk kome’ als je het verwart met materieel succes.

Zeg niet ‘Uw wil geschiede’ als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.

Zeg niet `Geef ons heden ons dagelijks brood’ als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.

Zeg niet ‘Vergeef ons onze schulden’ als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.

Zeg niet ‘Leid ons niet in verzoeking’ als jij jezelf eraan blootstelt.

Zeg niet ‘Verlos ons van de boze’ als jij je niet met hart en ziel inzet voor het goede.

Zeg niet ‘Amen’ als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.

Ontvang een hartelijke groet, ds. Jolanda Paans

Bovenwijks Ouderen Pastoraat

6-9-19 Vakantie

Ik ben met vakantie tot en met zondag 8 september. In dringende situaties kunt u contact zoeken met ds. Jolanda Paans of met mijn collega ds. Hans Borst. Hun telefoonnummers vindt u achterin de Kerkentrommel.

Hartelijke groeten, Hetty Kleinjan