Tekst groter?

Berichten uit Zuid

 

26-11-2021 Bij de vieringen

Op de eerste adventszondag, 28 november, ontmoeten wij elkaar als gemeente rondom de Tafel van onze Heer. Samen het brood breken en de wijn delen: het mag een hart onder de riem steken in deze tijd die weer bepaald wordt door afstand houden en-maatregelen naleven. Brood en wijn verbinden ons op een manier die ons begrip te boven gaat… Met de kinderen lezen wij mee in het evangelie naar Lucas (Lucas 1:5-25) over Zacharias die in de tempel bezoek krijgt van een bijzondere gast met een bijzondere boodschap… Een week later, zondag 5 december, horen we over een meisje dat ook een ontmoeting heeft met een bijzondere gast. Het bericht dat zij krijgt, verwondert haar! (Lucas 1:26­38) Haar hart gaat vol verwachting kloppen…

Zondag 12 december lezen de kinderen verder over datzelfde meisje dat naar haar nicht Elisabeth gaat. De verhalen van de voorgaande zondagen komen hier bij elkaar in een explosie van vreugde!

26-11-2021 Omzien naar elkaar

Dhr. B.A.W. van Krimpen, Zuides 22, 7963 CR Ruinen, moest helaas opnieuw met hoge koorts worden opgenomen in het ziekenhuis in Meppel. Daar constateerde men dat de eerdere longontsteking toch niet voldoende was genezen. Inmiddels is hij gelukkig weer thuis, al blijft het helaas wel moeizaam gaan.

Mw. E.R. Muis-Smid, Beukemastraat 4-12, 7906 AM, verblijft nog steeds in het Herstelhotel Hoogeveen, De Kaap op kamer 14.

In gebed dragen wij hen en anderen die leven met moeite en zorg op aan de zorg van onze hemelse Vader.

26-11-2021 Huwelijksjubilea

Dhr. en mw. Stevens-Krikken, Boekenberghstraat 3-201, 7906 GA, vieren op 2 december hun 55-jarig huwelijksjubileum.

Voor dhr. en mw. Houwer-Spijkerboer, Het Haagje 50-12, 7906 AB, is het op 14 december maar liefst 60 jaar geleden dat zij elkaar het jawoord hebben gegeven.

En tenslotte mag hier nog vermeld worden het gouden huwelijksjubileum op 17 december van dhr. en mw. Van Middendorp-Blokzijl, Het Haagje 89-27, 7902 LD. Wij wensen hen allen toe dat Gods liefde hen mag omringen, in wel en wee.

26-11-2021 Kerstengelproject

De deadline is eigenlijk al gepasseerd maar voor wie toch nog mee wil doen: aanmelden kan nog bij Gerard van Slageren, gerard@vanslageren.nl.

Wil je graag een straaltje licht brengen in de moeite van een ander? Doe dan mee! Je ontvangt een adres waar je rond iedere adventszondag een aardigheidje brengt. Geheel anoniem! De ander weet dus niet van welke kerstengel hij of zij bezoek krijgt.

Aarzel niet en meld je gauw nog aan. Dat kan tot vrijdag 26 november 17.00 uur.

26-11-2021 Advent digitaal

Voor wie op zoek is naar online inspiratie voor deze adventsperiode volgt hier een aantal tips:

  • Vanaf 25 november is de podcast ‘Visioenen voor vandaag’ te volgen op: petrus.protestantsekerk.nl/openbaring. Hiermee duik je het bijbelboek Openbaring in, op zoek naar de uitdaging waar Openbaring ons vandaag voor plaatst.
  • Bij hetzelfde bijbelboek is een online adventskalender te volgen via: petrus.protestantsekerk.nl/advent.
  • Wie zelf graag op zoek gaat naar inspirerende ideeën kan terecht op de website van het tijdschrift Eva, bijvoorbeeld: eva.eo.nl/evas-adventskalender.
  • Via www.ignatiaansbidden.org is het mogelijk om je op te geven voor een digitale adventsretraite. Elke dag ontvang je een gebedsmail met een bijbeltekst en enkele vragen ter overdenking.

Een inspirerende tijd toegewenst!

26-11-2021 Opleiding

Tijdens de opleiding mag ik het geleerde direct in praktijk brengen, samen met mijn kernteam. Dit kernteam bestaat uit enkele enthousiaste gemeenteleden die graag meedenken. Zaterdag 12 november waren zij welkom bij de opleiding voor een ‘kernteamdag’.

Vorige keer schreef ik al over de benadering van het waarderend actieonderzoek. In de fase van het ‘vertellen’ is een mooie werkvorm ‘the walt of wonder’: op deze ‘muur’ mag je schrijven wat jou aan positieve en negatieve momenten is bijgebleven uit het (recente) verleden van gemeente zijn. Daarnaast geef je aan wat jou in het heden opvalt, om vervolgens verder te dromen over de toekomst. Deze werkvorm geeft zicht op waar je kracht ligt als gemeente en helpt je te verbeelden hoe je deze kracht in kunt zetten richting de toekomst.

Deze werkvorm leverde op de kernteamdag naast goede gesprekken ook mooie inzichten op. Eén van onze belangrijkste conclusies is: we hebben een warme, liefdevolle gemeente, waarin veel verbondenheid wordt ervaren (en waarin natuurlijk helaas ook wel eens iets mis gaat…). Het is onze uitdaging om vanuit deze kracht handen en voeten te geven aan ons verlangen om ook anderen (jonger en ouder) met elkaar en met God te verbinden.

Van hieruit mag ik in de komende maanden met het kernteam verder aan de slag gaan. Een traject dat uitloopt op het uitvoeren van een ‘missionair experiment’. Wat dat gaat worden, hopen we in de komende tijd op het spoor te komen. Een oefening in loslaten en vertrouwen…

26-11-2021 Tenslotte

Een adventsgedicht van Greet Brokerhof-van der Waa:

Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig zicht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht: een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt, zoals toen, lang geleden. Er werd een kind van God verwacht, een kind van licht, een kind vol kracht, een kind dat zorgt voor vrede.

Advent is kijken naar wat komt. Advent is durven hopen. Het kerstkind is een nieuw begin. We slaan een weg van vrede in. Die moet je verder lopen.

Advent is kijken naar wat komt. Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

ds. Jolanda Paans