Tekst groter?

Berichten uit Zuid

 

16-9-2021 Rondom de vieringen

In de dienst op zondag 26 september heten wij Dineke van Oort van harte welkom in onze gemeente. Zij zal als kerkelijk werker Niels Snel vervangen in zijn ziekteperiode. Op de startzondag heeft zij zich met een filmpje al aan u voorgesteld. Nu krijgt u de kans om u op uw beurt aan háár voor te stellen…

Als gemeente wensen wij haar een fijne en waardevolle tijd in ons midden toe.

16-9-2021 Omzien naar elkaar

Onze scriba Dik Beumer, Roerdomplaan 230, 7905 EM, kreeg vanuit het niets vreselijke pijn, die uiteindelijk bij de galblaas vandaan bleek te komen. Hij is inmiddels geopereerd en knapt thuis weer op.

Niels Snel, onze kerkelijk werker, Omslag 43, 7942 NG Meppel, heeft begin september een niertransplantatie ondergaan. Het is een hele opluchting dat deze ingrijpende operatie nu achter de rug is maar het zal de komende maanden nog erg spannend blijven: hoe reageert zijn lichaam op de ‘nieuwe’ nier? Onze gebeden gaan uit naar hem en zijn gezin.

Van harte wensen wij deze zieken – en hen die hier niet genoemd zijn – heel veel sterkte toe. Dat zij zich in Zijn liefde bewaard weten!

16-9-2021 Huwelijksjubilea

Het is zaterdag 25 september 40 jaar geleden, dat dhr. en mw. van Kooij-Giethoorn, Eikenlaan 3, 7907 BA, elkaar het ja-woord hebben gegeven.

Woensdag 29 september vieren dhr. en mw. Eggink-Oosting, Houthaven 30, 7906 BW, hun 55-jarig huwelijksjubileum. Onze hartelijke gelukwensen en Gods zegen toegewenst!

16-9-2021 Bijbelgesprekskring

Het is alweer een jaar geleden, dat we elkaar binnen de Bijbelgesprekskring hebben ontmoet. Wat hebben we in die tijd veel moeten missen! Hopelijk gaan we nu een beter seizoen tegemoet.

Het boekje dat vorig jaar,als kapstok voor ons gesprek zou dienen, pakken we er nu weer bij: ‘Voorbeeldig geloven’. Bijbelstudies over Hebreeën 11, geschreven door ds. René de Reuver, de huidige scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Aan de hand van Hebreeën 11 verdiepen wij ons in verschillende Bijbelse voorbeeldfiguren die ons aanmoedigen tot geloven. Geïnteresseerden zijn van harte welkom!

De eerste keer zal zijn op donderdag 7 oktober. Wij beginnen om 14.00 uur en ronden om 15.30 uur af. De overige data dit najaar zijn 4 november en 9 december.

16-9-2021 Afwezig

In verband met mijn opleiding ben ik afwezig op vrijdag 24 september en vrijdag 1 oktober.

16-9-2021 Tenslotte

De Protestantse Kerk in Nederland heeft een mooi boekje uitgegeven met als titel ‘U die voor mij uitgaat’. Het is een boekje vol met gebeden voor onderweg, geschreven door verschillende predikanten. Via www.pkn.nl is het gratis te bestellen.

Graag geef ik u een hartelijke groet en het volgende gebed mee:

Gebed om woorden

(geschreven door collega Werner Pieterse)

Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt. Niet tot een ‘wij’ dat er altijd al was maar een gemeente vol van verschillen.

Wij bidden U om woorden van goede moed, geen vroom gebral dat de leegte vult, de angst overschreeuwt, het verlies kleineert, maar stille, kleine woorden voor hoop, liefde, goedheid.

Wij bidden U om woorden die heel maken wat gebroken is tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden.

God, wij bidden U om taal, om woorden die ons leren te geloven wie U bent. Amen.

ds. Jolanda Paans

Bovenwijks Ouderen Pastoraat

Overlijden

Woensdag 8 september is dhr. Oege Bremer overleden op de leeftijd van 92 jaar. Oege woonde in woonzorgcentrum De Vecht. Hij was sinds 2016 weduwnaar van Riek Bremer-Post. Boven de rouwkaart staat: “Ik heb u in mijn handpalmen gegrift.” (Jesaja 49:16) met hierbij de woorden “Verdrietig delen wij u mede, dat overleden is onze vader, opa en overgrootvader.”

Het afscheid vond in besloten kring plaats. In de volgende Kerkentrommel volgt een In Memoriam.

Meeleven

Mw. L.K. de Jonge-Schepers verblijft nog voor revalidatie in Reggersoord, Reggersweg 1, kamer 12-1, 7943 KC Meppel. Ze gaat beetje bij beetje vooruit. We wensen haar veel goeds en moed rondom de verdere revalidatie.

Dhr. W.J. Dijkhuis, Vecht 1/27, 7908 HV, 0528-202428), kreeg het moeilijke bericht dat hij longkanker heeft en dat verdere behandeling niet meer mogelijk is. We wensen hem en zijn vrouw, de kinderen en hun gezinnen Gods kracht voor de komende tijd.

Hetty Kleinjan