Tekst groter?

Berichten uit Zuid

 

10-6-2021 Rondom de vieringen

Zondag 13 juni zal er eindelijk weer kinderneven- en tienernevendienst worden gehouden. Het is bijzonder mooi dat de jongeren nu toch weer bij elkaar kunnen komen en dat wij van hun aanwezigheid kunnen genieten. Dat was een groot gemis in de afgelopen periode! Het blijft wel zaak om je aan te melden voor de diensten. Gezinnen krijgen bij de aanmelding voor deze zondag voorrang maar wacht liever niet te lang met aanmelden want anderen willen natuurlijk ook graag een kans. In de viering op zondag 20 juni gaat mw. G. Broekman-Groenveld voor.

10-6-2021 Omzien naar elkaar

Dhr. B.A. Bakker, Esdoornlaan 13, 7906 KA, verblijft tijdelijk bij GGZ Drenthe. Een kaartje wordt op prijs gesteld maar wel graag op het huisadres.

Mw. M. Flikkema, Bouwmeesterstraat 32, 7906 ET, moest onverwacht – vanwege pijnklachten – in het Scheperziekenhuis in Emmen worden opgenomen. Haar nieren bleken niet goed te werken en dus wordt er verder onderzoek gedaan.

Dhr. L. Gruppen, Lomanlaan 55, 7906 HB, is weer thuis uit het ziekenhuis. De operatie was ingrijpend waardoor het herstel veel tijd en geduld vergt.

Rianna van der Veen-Smid, Etstoelstraat 22, 7906 CT, moest met heftige pijn worden opgenomen in het ziekenhuis. Na een periode waarin het best wel goed met haar ging, bleek onlangs dat het toch nodig was om weer met chemo’s te starten. Helaas is in het ziekenhuis nu duidelijk geworden dat verdere behandeling niet meer mogelijk is. Voor haar, haar zoons Lars en Olaf, en haar familie een enorme teleurstelling en een groot verdriet. Wij bidden haar en allen om haar heen Gods dragende kracht, troost en liefde toe.

Onze kerkelijk werker Niels Snel, Omslag 43, 7942 NG, Meppel, heeft eindelijk groen licht gekregen voor zijn niertransplantatie. Naar verwachting zal deze eind augustus worden ingepland. Dit betekent een grote opluchting voor hem en zijn gezin!

In gebed dragen wij hen en allen die geconfronteerd worden met ziekte of verdriet op aan onze hemelse Vader. Moge Hij Zich over hen ontfermen.

10-6-2021 Huwelijksjubileum

Voor dhr. en mw. Van der Bent-Jonkman, De Zende 48, 7908 PA, was het op 25 mei vijftig jaar geleden zij elkaar het jawoord hebben gegeven. Alsnog onze hartelijke gelukwensen en Gods zegen toegewenst!

10-6-2021 Jeugdactiviteit

Nu alle maatregelen versoepelen, is het de bedoeling om dit rare seizoen, waarin we elkaar zo hebben moeten missen, af te sluiten met een superleuke jeugdactiviteit. En wel op zaterdagmiddag en -avond 26 juni. Meer info en een uitnodiging volgen nog maar houd de datum alvast maar vrij!

10-6-2021 Tenslotte

Er is in de afgelopen periode van ons allemaal veel geduld gevergd. Veel van wat voorheen heel vanzelfsprekend leek te zijn, is ons door de vingers geglipt. Het was niet mogelijk om zomaar even ergens naartoe te gaan om gezellig koffie te drinken, een theater te bezoeken of samen een feestje te vieren. En wie reikhalzend uitkeek naar het voorjaar om er weer fijn in de natuur op uit te kunnen trekken, die kwam van een natte en koude kermis thuis: het mooie weer liet lang op zich wachten. Dat alles doet veel met een mens. De stemming wordt er niet beter op, sombere gedachten lijken steeds hardnekkiger te worden. Problemen en tegenslagen stapelen zich op, terwijl de moed en goede zin alleen maar verder lijken af te brokkelen.

Hoe beperkt we ons ook hebben gevoeld (en nog altijd wel voelen), we hebben elkaar via de zondagse diensten en via allerlei activiteiten en acties toch hier en daar een hart onder de riem kunnen steken. Een virtuele schouderklop, een lief kaartje, een lekker koekje, een gesprek op afstand. Dat doet goed! Van harte hoop ik, dat we ons voornemen om dat te blijven doen, ook als er straks – naar verwachting – weer meer mogelijk is.

de kerk is niet dicht maar heel dichtbij want de kerk dat zijn wij

bron: EO Beam

ds. Jolanda Paans

10-6-2021 Benoeming

Als ouderling met een bepaalde opdracht heeft de Algemene Kerkenraad mw. L. Koster-de Jonge, Blankenslaan-West 69, 7901 BG, voorgedragen. Zij zal ouderling worden in zorgcentrum Weidesteyn en daar zal ook de bevestiging plaats vinden. Bezwaren tegen deze benoeming kunnen tot vijf dagen na het verschijnen van dit bericht worden ingediend bij de scriba D.J. Beumer, dikbeumer@gmail.com, 06-51837225.

Dik Beumer, scriba

Bovenwijks Ouderen Pastoraat

10-6-2021 Meeleven

Mw. M. Pater-Scholing heeft in het ziekenhuis gelegen met een galblaasontsteking. Ze verblijft nu in zorghotel De Kaap, kamer 2, Het Haagje 85, 7902 LD, om weer op krachten te komen. Wij wensen haar een voorspoedig herstel.

10-6-2021 Huwelijksjubileum

Maandag 14 juni zijn dhr. G. Kampman, Elzencamp 6, 7907 AZ en mw. B. Kampman-Kieft, Grote Beer 12-111, 7904 LW, zestig jaar getrouwd. Wij wensen hen een fijne dag en Gods zegen.

Hetty Kleinjan