Tekst groter?

Nieuws uit Zuid

 

Bij de vieringen

De dienst op zondag 3 juli is een gezinsdienst waarin de kinderen van groep 8 de overstap maken naar de jongerennevendienst. Het thema van de dienst zal zijn: ‘Ik ga op reis en ik neem mee…’

Naast onze organist Karel van den Berg zal de band Stricta Via muzikale medewerking verlenen.

Omzien naar elkaar

Mw. H. Heerspink-Evenhuis,  is weer thuis.

Dhr. K. Kreeft, is na een lange periode weer thuis in zijn eigen huis. Hier mag hij verder gaan revalideren.

Mw. R.H. Tjeerdsma-Sterken, is na een periode van ziekenhuisopname en revalidatie weer fijn in haar eigen huis.

We voelen ons verbonden met allen die leven met ziekte en moeite. Dat God hen mag dragen in Zijn sterke Vaderarmen.

Huwelijksjubileum

Op 28 juni hopen dhr. en mw. Post-de Jonge, Weigeliastraat 7, 7906 KM, hun 60-jarig (en dus hun briljanten) huwelijksjubileum te vieren. Van harte wensen wij hen geluk met dit bijzondere feit en wij bidden hen Gods liefdevolle zegen toe voor de toekomst.

Koffieochtenden

Deze zomer is er op de dinsdagmorgen opnieuw de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Nieuw is dat er ook de gelegenheid zal zijn om in de kerkzaal een moment stilte te zoeken en eventueel een kaarsje aan te steken.

De koffieochtenden gaan op dinsdag 5 juli van start en zullen wekelijks worden gehouden in de maanden juli en augustus. Tijd: van 10.30 tot 12.00 uur.

Iedereen is van harte welkom, dus neem gerust een buurtgenoot of kennis mee.

Plezier

In het weekend van 11 en 12 juni zijn de kinderen en jongeren op kamp geweest. Wat was het mooi om te zien hoeveel plezier iedereen had! De spelletjes die gedaan werden, het samen eten, de boswandeling in het donker, de spokentocht, de bonte avond, het gewoon samen kletsen en klieren: het was één groot feest! Het was trouwens duidelijk, dat niet alleen de kinderen en de jongeren plezier hadden: ook de leiding genoot volop. Het gemis aan slaap deed daar gelukkig niets aan af…

Toen we gezellig buiten in het zonnetje met z’n allen een patatje zaten te eten, keek ik zelf ook met plezier rond: wat fijn dat je zó ook kerk kunt zijn. Heel gewoon, zonder toeters en bellen, zonder lastige problemen, maar eenvoudigweg: samen plezier maken.

Als we ons dát nu eens voornemen als gemeente: om gewoon ook samen heel veel plezier te maken. Het elkaar te gunnen om op de eigen manier mee te doen en elkaar daar de ruimte voor te geven, zónder uit het oog te verliezen, dat we sámen dat ene Lichaam van onze Heer zijn. Een Lichaam dat van onze hemelse Schepper niet alleen de mogelijkheid heeft gekregen om goed na te denken, maar óók het talent om te genieten en plezier te maken!

Foto: Hans Pol

Tenslotte

Als we al eens twijfelen aan onszelf, houd dan dit in gedachten:

‘De mensen die God had uitverkoren, waren verre van perfect. Abraham was oud. Mozes stotterde. Mirjam was een roddelaarster. Jakob was een leugenaar. Gideon had twijfels. Elia was overspannen. Davids harnas paste niet. Salomo was te rijk. Jesaja had vieze lippen. Jeremia was te jong. Jona vond zijn taak niet leuk. Amos was een vijgenteler. Naómi was een weduwe. Petrus was bang voor de dood. Paulus was een moordenaar. Timotheüs had een zwakke maag. Lazarus was dood. Noach was dronken. Isa&( was een dromer. Lea was lelijk. Simson had lang haar. Jesaja predikte naakt. Johannes de Doper at insecten. De discipelen vielen in slaap tijdens het bidden. Zacheüs was te klein. Marta was een stresskip… … en toch werden ze, dankzij hulp van Bovenaf, de grootste helden van de Bijbel.’

(uit: Judith van den Berg, Pluk de dag! )

Ontvang een hartelijke groet! Ds. Jolanda Paans

Bovenwijks Ouderen Pastoraat

Overlijden

Op zondag 5 juni is overleden Willemtje Trijntje (Willy) Hartman-Beijes in de leeftijd van 97 jaar. Ze woonde sinds enkele maanden in woonzorgcentrum De Vecht en hiervoor aan de Aardenburg 17. Sinds 13 mei 1988 was zij weduwe van Willem Hartman.

Boven de rouwkaart staat de trouwtekst van Willy en Willem Hartman: ‘Ik zal u niet begeven en u niet verlaten’. Jozua 1: 5b Met hierbij de woorden: ‘Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen van onze (schoon-) moeder en oma.’

De afscheidsdienst is gehouden maandag 13 juni, waarna mevrouw Hartman in besloten kring is begraven. We denken aan de kinderen en kleinkinderen en wensen hen Gods troostvolle nabijheid in het gemis. In de volgende Kerkentrommel volgt een In Memoriam.

Hetty Kleinjan