Tekst groter?

Wijkindeling Zuid

 

Wijkindeling Protestantse Wijkgemeente Zuid 

 

P = Predikant/pastor, O = Ouderling, D = Diaken, CP = Contactpersoon, PM = Pastoraal Medewerker, C = Coördinator. Bij vragen of mededelingen kunt u bij hen terecht. Schroom dan niet contact op te nemen.

P = J Paans-Spoelstra / wijk A, B, C, G, H

Kerkelijk werker, N. Snel / wijk D, E, F

 

Wijk A = 1, 2 en 3

O: vacant (1,3) achterwacht = E.H Wiersma, Weth. Robaardstraat 25, tel. 273480

O: B. Beekman (2), Jennerstraat 228, tel. 785234

D: L. Hepping-Scholing, Alteveerstraat 82, tel. 273928

 

Wijk 1

CP  I:      A. Boer-Sieders, Alteveer 114, tel. 267259

       II:      vacant.

      III:      K.H. Kleine-Mol, Oldenbandringhstraat 11, tel. 272049

     IV:      vacant   

        I:      Dunanthof – Jennerstraat – Kochstraat.

       II:      Lindenlaan – Beukencamp.

      III:      Elzencamp – Kastanjelaan.

     IV:      Eikenlaan.

 

Wijk 2

CP I:      K.M. Rundervoort-Schuinder, Het Zeyvat 13, tel. 270718

       II:      E.F. van Slageren-Voortman, Groenland 17, tel. 236305

      III:      vacant

     IV:      A.E. Beekman-Korteweg, Jennerstraat 228, tel. 269941

        I:      Het Oosterveld – De Schutlanden (De Aak – De Kempenaar  – De Praam – De Mast – De Schuttevaer – De  Biesbosch).

       II:      Wilgencamp – Erflanden (Bittervoorn – Citroenvlinder – Keizersmantel – Ruisvoorn).

      III:      Alteveer.

     IV:      Lek – Rijn – De Vecht – J. v. Aalderenlaan – Berkenlaan – Merwede.

 

Wijk 3

CP I:      M.A. Pol-Buit, Etstoelstraat 4, tel. 267376

       II:      G. Vos-Baas, Kymmellstraat 50, tel. 269829

      III:      G. Vos-Baas, Kymmellstraat 50, tel. 269829

     IV:      A. Boer-Sieders, Alteveer 114, tel. 267259

        I:      Pottingastraat – v.d. Wijckstraat – Kymmellstraat even nrs. – Ebbingestraat.

       II:      Carstenstraat.

      III:      Kymmellstraat oneven nrs.

     IV:      Het Lage Holt – Bethesdastraat – Steenbergerweiden (Dravik – De Drift – Groenland – De Holtmaden – De Oostmaden – Korenstraat – Mantinghstraat – Reuvenkamp – Boerhavehof – De Schoof – De Vlegel – De Wrongel – De Zende – Het Zeyvat – Zuidwoldigerweg.

         

Wijk B = 4 en 5

O: W. Kleine-Tibben, Van Galenstraat 18, tel. 263130

D: C. Benjamins, De Vos v. Steenwijklaan 54, tel. 06-40191422

 

Wijk 4

CP I:      B.A. Loijenga-Blanken, Kymmellstraat 71, tel. 265628

       II:      A.M.A. Nijmeijer-Wieringa, Oldenbandringhstraat 23, tel. 264782

      III:      H.W. Santinge-Schraa, Alteveerstraat 149, tel. 269937

        I:      Van Galenstraat – Leiendijk – W. de Wittstraat – De Ruyterstraat.

       II:      Zuiderweg.

      III:      Oldenbandringhstraat – Kortenaerstraat.

 

Wijk 5

CP I:      H.J. Veneman, Stoekeplein 66/22, tel. 06-33946070

       II:      K. Strijker-Haveman, Het Oosterveld 1a, tel. 268637

      III:      F. Schonewille-Benjamins, Stuifzandseweg 28, tel. 270845

     IV:      T. Braaksma, Crocusstraat 32, tel. 271679

      V:      T. Braaksma, Crocusstraat 32, tel. 271679

        I:      Centrum: Marnixstraat – Blankenslaan – Hoofdstraat – Markt – Pr. Maurits-plein – Stoekeplein – Bentinckslaan – Ferd.Bolstraat – Rembrandtstraat – De Vos van Steenwijklaan – Kanaalweg – Eisenhowerstraat – Willemskade – Schutstraat 125 – H. van Andelhof – Schoolstraat – Van Limburg Stirumstraat – Van Echtenstraat – Stationsplein – Ruysdaelstraat – Van Hogendorpstraat – Bilderdijklaan – Kaaplaantje – Nicolaas Beetsplein.

       II:      Wolfsbos: Buizerdlaan – De Kievit – De Fazant – De Grutto – Leeuweriklaan – Meerkoetlaan – Roerdomplaan – Sperwerlaan – Tapuitlaan – Valkenstede – Valkenlaan – De Wulp – De Plevier –Koekoeklaan – Groenling.

      III:      Schutsplein (Olden Kinholt – Westerkim – J. Israelstraat)

     IV:      Schutstraat – P. Heinstraat – Trompstraat.

      V:      Centrum: Hoofdstraat 156-220 – Stoekeplein 66/22 – Vermeerstraat  Brederoweg – Rubensstraat – Van Limburg Stirumstraat 43-100 – Bilderdijkplein.

      

 

Wijk C = 6 en 7

PM: G.R. van Slageren, Groenland 17, tel. 236305

D: J. van der Sleen-Kroesen, Irisstraat 24, tel. 276586

 

Wijk 6                   

CP  I:        W.J. Woltinge-Van Ommen, Fresiastraat 36, tel. 262253

       II:      A. Santinge, Alteveerstraat 149, tel. 269937

      III:      W.J. Woltinge-Van Ommen, Fresiastraat 36, tel. 262253

        I:      Muurbloemstraat – Bosbesstraat.

      II:      Boekweitlaan oneven nrs. – Goudenregenstraat – Ranonkelstraat.

     III:      Ericalaan even nrs. – Korenbloemstraat – Hyacinthenstraat.

 

               

 

Wijk 7

CP I:      J. Sieben-Vrijhof, Goudenregenstraat 9, tel. 262582

       II:      J. Hoekman, Fresiastraat 34, tel. 279318

      III:      E.G.T. Kist-Van Laar, Waterleuzen 3, Ruinen, tel. 0522-470575

     IV:      H. Krikken-Ringenier, Satellietenlaan 41, tel. 272605

      V:      Fam. Blok-Olthof, Boekweitlaan 49, tel. 275408

     VI:      vacant

        I:      Anemoonstraat 2-66 – Leliestraat (excl. Philadelphia).

       II:      Geraniumstraat – Mimosastraat.

      III:      Middenweg 1-63.

     IV:      Krakeel: Atlaslaan – Draco – Einsteinlaan – De Kroon – Kapteynlaan – Orion – Grote Beer – De Sitterlaan – Nadirlaan – Satellietenlaan – Helios – Regulus –  Saturnus.

      V:      Philadelphia = Leliestraat 10+4.

     VI:      De Santbrincke – Pascalstraat – Stephensonstraat – Stuifzandseweg – Ruinen – Hollandscheveld – Slagharen – Fluitenberg – Hooghalen –  Zuidwolde.

 

 

Wijk D = 8 en 9

O:  H. Schonewille, Het Oosterveld 4, tel. 221215

D:  J. Strijker, Het Oosterveld 1a, tel. 268637

 

Wijk 8

CP  I:      A.H. Weurding-Thijs, Middenweg 55, tel. 272884

       II:      H.W. Santinge-Schraa, Alteveerstraat 149, tel. 269937

     III:      R. Wiersma-Vlietstra, Weth. Robaardstraat 25, tel.273480

     IV:      A.H. Prins-Jans, Gruythuysenlaan 2, tel. 272236

      V:      R. Wiersma-Vlietstra, Weth. Robaardstraat 25, tel.273480

     VI:     vacant

    VII:     A.H. Weurding-Thijs, Middenweg 55, tel. 272884      

        I:      Bouwmeesterstraat.

       II:      Pronckstraat.

      III:      Schilperoortstraat.

     IV:      H. Radijsstraat – Beckerstraat – Schultestraat.

      V :     Nije Nering – Boekenberghstraat.

     VI:      Baarlelaan – Dedelstraat.

    VII:      Etstoelstraat – Du Boisstraat.

 

 Wijk 9

       I:      postadres / coördinatoren

       II:      vacant

     III:     H.J. Kikkert-Wasse, Klijnsmastraat 5, tel. 267710

     IV:      postadres / coördinatoren

     V:      H. Beumer-Hooyer, Roerdomplaan 230, tel. 06-43710659

       I:      Lomanlaan.

       II:      Goltguldenstraat – Meerstalstraat – Sloodstraat.

      III:      Tichelwerkstraat 2-62.

     IV:      Veenluydenstraat oneven nrs.

     V:      Veenluydenstraat even nrs.

 

Wijk E = 10 en 11

O: vacant

D:  L.F. Steenbergen, Alteveer 131, tel. 273849

 

Wijk 10

CP I:      E. Leysenaar-Kleine, Alteveerstraat 44-5, tel. 269098

      II:       T. Kamman-Nijmeijer, Baarlelaan 33, tel. 342461

      III:      J. Potgieter, Kortewijkstraat 43, tel. 266873

     IV:      M. v.d. Berg-Van Harten, Einsteinlaan 49, tel. 265982

      V:      A. Scholing, Klijnsmastraat 7, tel.351603

        I:      Tichelwerkstraat 126-212 (’t Vonder).

       II:      Tichelwerkstraat 64-124 NH – Tichelwerkstraat oneven nrs.

      III:      Tichelwerkstraat 64-124 G.

     IV:      Bieleveldlaan.

      V:      Spiegelstraat – Martsenstraat – Randervorderstraat – Vreughdenstraat.

 

Wijk 11                   

CP: I:      T. Kamman-Nijmeijer, Baarlelaan 33, tel.342461

       II:      A.G. Westenberg-Boer, Begoniastraat 17, tel. 268773

      III:      W. Scholing-Veldman, Klijnsmastraat 7, tel. 351603

     IV:     A. Scholing, Klijnsmastraat 7, tel. 351603

      V:      H. Seijdel-Koster, Alteveerstraat 199, tel. 237004

     VI:      E. Leysenaar-Kleine, Alteveerstraat 44-5, tel. 269098

        I:      Alteveerstraat 142-216 (Leyenhove).

       II:      Alteveerstraat 2-140.

      III:      Alteveerstraat 1-123 – Kortewijkstraat.

     IV:      Berghuisstraat – Beukemaplein.

      V:      Alteveerstraat 211-251.

     VI:      Alteveerstraat 125-209.

 

 

Wijk F = 12 en 13

O: W.A. Duinkerken-Mulder, Sneeuwbesstraat 44, tel. 278564

D: A. Koopman, Lindenlaan 5, tel. 06-24728234

 

Wijk 12 

CP: I:      A. Verhagen-de Vries, Middenweg 47a, tel. 273504

       II:      A. Verhagen-de Vries, Middenweg 47a, tel. 273504

      III:      F. Louissen-Schonewille, Tichelwerkstraat  6, tel. 271564

        I:      Tamboerlaan 117 tot het einde en even nrs.

       II:      Tamboerlaan 1-115.

      III:      Beukemastraat – Kruisstraat.

 

Wijk 13

CP: I:     vacant

       II:      vacant

      III:      J. van Mameren-Dekker, Gruythuysenlaan 10, tel. 268772

     IV:      W. Eggink-Oosting, Houthaven 30, tel. 353057

        I:      Klijnsmastraat – Fictorielaan – Schoklandstraat – Van Damstraat.      

       II:      Bakkerneslaan – Gruythuysenlaan – Thomasstraat.

      III:      Aardenburg 1-87.

     IV:      Den Bestenstraat – Aardenburg even nrs. en 89-115.

 

 

Wijk G = 14 en 15

O: vacant / achterwacht = H. Jager, Van Echtenstraat 29-21, tel. 266540

D: G. Dekker, De Kempenaar 11, tel. 06-18412680

       

Wijk 14                                

CP I:      T.J.B Lunenborg-de Jong, Van LimburgStirumstraat 58, tel.272664

       II:      F.G. Post-Drent, Schoklandstraat 13, tel. 272452

      III:      F.G. Post-Drent, Schoklandstraat 13, tel. 272452

     IV:      Fam. Blok-Olthof, Boekweitlaan 49, tel. 275408

        I:      Ericalaan oneven nrs. – Weth. Robaardstraat 2b t/m 12a – Van Laarstraat – Houthaven.

       II:      Weth. Robaardstraat excl. 2b t/m 12a.

                Adr. Baasstraat – Alb. Steenbergenstraat – Middenweg even nrs.

      III:      Anemoonstraat 68 tot einde + oneven nrs. – Het Haagje – Calkoenstraat – Dr. Dassenstraat – Holtienstraat – J. v.d. Veenstraat – Vredenluststraat – Wolfsbosstraat.

     IV:      De Robaard.

 

Wijk 15

CP I:      A. Keuning-Meijer, Spireastraat 18, tel. 272514

      II:       A. Keuning-Meijer, Spireastraat 18, tel. 272514

        I:      Dahliastraat – Fresiastraat – Irisstraat.

      II:       Witsenborgstraat – Montbretiastraat – Crocusstraat.

 

 

Wijk H = 16, 17 en 18

O: J. Jonkman, Alteveer 119, tel. 263432

D: J. Steenbergen, Alteveerstraat 148, tel. 276129

 

Wijk 16

CP  I:       T.S.J. Oosterhof-Scholing, Martsenstraat 12, tel. 271573

       II:      T. Jansen-Hummel, Hazelaarstraat 36, tel. 262943

     III:       A.K. Engberts-Blokzijl, Weigeliastraat 9, tel. 271739

     IV:     G. v.d. Bent, De Zende 48, tel. 268482

        I:      Rozenstraat – Bremstraat – Ribesstraat – Seringenlaan 91 tot einde.

       II:      Esdoornlaan – Berberisstraat – Hazelaarstraat – Hulststraat – Spireastraat.

     III:       Weigeliastraat.

     IV:     Oleanderstraat – Magnoliastraat.

 

Wijk 17                

CP I:       L. Hepping-Scholing, Alteveerstraat 82, tel. 273928

       II:      postadres / coördinatoren.

      III:      postadres / coördinatoren.

        I:      Seringenlaan 1-89 – Duizendschoonstraat.

       II:      Tulpenstraat – Narcisstraat.

      III:      Asterstraat – Hortensiastraat.

 

Wijk 18

CP: I:      Dhr. en Mw. Van Middendorp-Blokzijl, Het Haagje 89-27, tel. 342950

  1. W.A. Duinkerken-Mulder, Sneeuwbesstraat 44, tel. 278564

      III:      postadres / coördinatoren.

        I:      Sneeuwbesstraat – Middenweg 65 tot einde – Resedastraat – Anjerstraat.

       II:      Boekweitlaan even nrs. – Begoniastraat.

      III:      De Arend.

 

 

CP voor mensen met een verstandelijke beperking

  1. M. Jonkman-Braat, Alteveer 119, tel. 263432

 

 

Coördinator / aanspreekpunt – wijk 1 t/m 7.

Henry Meppelink, Riegshoogtendijk 134, tel. 353596,    

inaenhenry@kpnmail.nl

 

Coördinator / aanspreekpunt – wijk 8 t/m 13.

Ellewien Koopman-Lenten, Lindenlaan 5, tel. 06-47951943 (buiten kantoortijd),

adrielle2009@live.nl

 

Coördinator / aanspreekpunt – wijk 14 t/m 18.

F.G. Post-Drent, Schoklandstraat 13, tel. 272452,

fg.post-drent@home.nl    

Bezorging kaartjes Kerkelijk Bureau wijk 1 t/m 18 L. Post / F.G. Post – Drent.

 

 

O: vacant / achterwacht = een ouderling met nog een andere taak binnen de  Kerkenraad.