Tekst groter?

Bedankt

Zondag 28 oktober was voor mij de afsluiting van een jaar werk bij u in de Goede Herderkerk. Ik kon die dag bij u in de eredienst voorgaan, iets wat ik graag vaker had gedaan. Maar ja, mijn rooster van diensten voor 2018 zat eigenlijk al helemaal vol, zodat Dik Beumer wat dat betreft achter het net viste.

Heel fijn, dat ik juist die laatste zondag al op het rooster stond en zo samen met u de afsluiting van mijn werk bij u kon markeren. Sympathieke woorden werden tot slot door Roelof Bosma gesproken, waarin ik mij in mijn bedoelingen goed kon herkennen. Ze gaven het gevoel thuis te zijn geweest. Bedankt. Ook de vele hartelijke handdrukken vergezeld van vriendelijke woorden na de dienst en bij de koffie naderhand hebben mij heel goed gedaan. Ook daarvoor hartelijk dank.

Lees verder →

Hartelijk dank

Dhr. en mevr. Smit-Guichelaar, Bieleveldlaan 43, bedanken hierbij voor de vele felicitaties, bloemen en kaarten die ze mochten ontvangen naar aanleiding van hun 55-jarig huwelijk.

Mevr. Annen-Pol, Weth. Robaardstraat, is na een zware operatie en revalidatie in Weidesteyn weer thuis. Ze is dankbaar dat alles goed is verlopen en ze bedankt voor het medeleven dat ze heeft ondervonden.

Meer weten over geloven?

Meer weten over geloven?

Heeft u vragen als ‘wat is de kerk?’ of ‘waarom zou ik naar de kerk gaan?’ neem eens een kijkje op de website www.gelovenindekerk.nl

 

Leeftocht 2018 / 2019

logoLeeftochtHet programma van “Leeftocht” is weer uit en heeft vanaf nu ook een eigen site. Klik op de link aan de linker kant van deze pagina om naar de site van “Leeftocht” toe te gaan.

TIP:

Kijk eens op https://goedeherderkerk.pknhoogeveen.nl/de-kerk/het-orgel/ voor mooie filmpjes van het orgel gemaakt door Anne Kuipers.

Jongerenmeeting 2018/2019

We ontmoeten elkaar eens per twee weken. Jullie eigen inbreng staat centraal. We denken aan twee groepen.

( 12 – 16 jr. en 16 – 25 jr. )

Doe mee en geef je op, samen maken we er speciale avonden van!!! m.barelds@hotmail.com  of stuur een    0612647241

Fernand Knol, Martin Barelds,  Ineke Post, Rita Bekhuis

Welke avond ? ( in overleg met desbetreffende groepen )

Samenkomsten Lofprijzing en Bemoediging in de Goede Herderkerk

De werkgroep Geestelijke vernieuwing Hoogeveen organiseert opnieuw lofprijzings- en bemoedigingsavonden. In het najaar van 2018 en in het voorjaar van 2019 worden zes bijeenkomsten gehouden in de Goede Herderkerk. Aanvang 19.00 uur.

De avonden hebben verschillende thema’s, die aansluiten aan bij het boekje “Sterk en moedig als Jozua” dat op de Gemeente Groeigroepen wordt gebruikt.

Er is veel ruimte voor het zingen van lofprijzings- en aanbiddingsliederen, waarbij o.a. Ineke Diphoorn zorgt voor muzikale begeleiding. Ook is er gelegenheid voor gebed en persoonlijke voorbede. Dit laatste houdt in dat er gebedsteams aanwezig zijn die heel persoonlijk willen bidden met iemand die daarom vraagt.

Lees verder →

Foto’s startweekend

Er zijn een 42 foto’s van ons startweekend op 15 en 16 september geplaatst in ons fotoalbum welke je kunt vinden in de rubriek ‘de kerk’.

Deze foto’s zijn gemaakt door Hans en Hermi en Benny.

Foto’s bevestigingsdienst

Er zijn 16 foto’s van de bevestigingsdienst van ds. J. Paans-Spoelstra in ons fotoalbum geplaatst. Deze zijn gemaakt door Hans en Hermi.

De lantaarn van de Kindernevendienst wordt overhandig aan de dominee.