Tekst groter?

Meer weten over geloven?

Meer weten over geloven?

Heeft u vragen als ‘wat is de kerk?’ of ‘waarom zou ik naar de kerk gaan?’ neem eens een kijkje op de website www.gelovenindekerk.nl

 

Leeftocht 2018 / 2019

logoLeeftochtHet programma van “Leeftocht” is weer uit en heeft vanaf nu ook een eigen site. Klik op de link aan de linker kant van deze pagina om naar de site van “Leeftocht” toe te gaan.

TIP:

Kijk eens op https://goedeherderkerk.pknhoogeveen.nl/de-kerk/het-orgel/ voor mooie filmpjes van het orgel gemaakt door Anne Kuipers.

Samenkomsten Lofprijzing en Bemoediging in de Goede Herderkerk

De werkgroep Geestelijke vernieuwing Hoogeveen organiseert opnieuw lofprijzings- en bemoedigingsavonden. In het najaar van 2018 en in het voorjaar van 2019 worden zes bijeenkomsten gehouden in de Goede Herderkerk. Aanvang 19.00 uur.

De avonden hebben verschillende thema’s, die aansluiten aan bij het boekje “Sterk en moedig als Jozua” dat op de Gemeente Groeigroepen wordt gebruikt.

Er is veel ruimte voor het zingen van lofprijzings- en aanbiddingsliederen, waarbij o.a. Ineke Diphoorn zorgt voor muzikale begeleiding. Ook is er gelegenheid voor gebed en persoonlijke voorbede. Dit laatste houdt in dat er gebedsteams aanwezig zijn die heel persoonlijk willen bidden met iemand die daarom vraagt.

Lees verder →

Optreden Chr. Mannenkoor Ailanthus in de IEC-zangdienst.

Op zondagavond 27 januari 2019 zal er in Goede Herderkerk aan de Middenweg 14 in Hoogeveen een IEC-zangdienst worden gehouden. De dienst wordt georganiseerd door het Wijkteam-Zuid van de IEC.

Spreker: dhr. G.J. Heijnen uit Dalfsen, m.m.v. Christelijk Mannenkoor Ailanthus uit Wezep o.l.v. Geurt Souman, de organist is: Tim Vroom uit Hoogeveen.

Het thema van de dienst is : “Kom tot de Vader”  en de Schriftlezing komt uit Jacobus 4 : 1 t/m 10 uit de Herziene Staten Vertaling (2010)

De aanvang van de dienst is om 19.00 uur.

Het belooft weer een prachtige dienst te worden. U bent van harte welkom in deze IEC-zangdienst in de Goede Herderkerk  en neem ook familie buren en vrienden mee. ACR Kuipers IEC.

Lees verder →

Remco Hakkert in de Vredehorst

Gospel Music Hoogeveen organiseert op zondag 20 januari  in de Vredehorst een Together Worship-dienst met Remco Hakkert en Gospelkoor SIGN uit Epe.

Lees verder →

Foto’s kerstspel “Allemaal gelijk”

Op bezoek bij Jozef, Maria en en kindje Jezus

Er staan een 20 foto’s van het Kerstspel “allemaal gelijk” in ons fotoalbum, deze zijn gemaakt door Hans en Hermi.

Gezellige jeugdactiviteit

De feestdagen zijn voorbij en het nieuwe jaar is net begonnen, en nu leek het ons de hoogste tijd voor weer een gezellige avond!

Wij willen graag met z’n allen bij elkaar komen in de Goede Herderkerk op vrijdagavond 18 januari.

Lees verder →

Alpha – Nieuws

Het kan nog net……

Je aanmelden voor onze 39e interkerkelijke Alpha Hoogeveen en omstreken, die op dinsdagavond  29 januari 2019 van start gaat!!!

Lees verder →

Bevestiging- en afscheidsdienst 20 januari

Op 20 januari neemt een aantal ouderlingen, diakenen en contactpersonen afscheid. We willen hen bedanken voor het vele werk dat ze binnen onze wijkgemeente hebben verricht. Helaas hebben zich geen nieuwe gemeenteleden gemeld voor het ambt van ouderling, maar hopelijk gebeurt dat nog in de loop van het jaar. Er zijn in ieder geval nog twee ouderlingen nodig. Gelukkig hebben meerdere ambtsdragers besloten langer door te gaan en daar zijn we dankbaar voor. Wel hebben gemeenteleden zich beschikbaar gesteld voor het ambt van diaken en als contactpersoon.

Namen aftredende kerkenraadsleden:

Dhr. B. Beekman Ouderling, Mw. W. Kleine-Tibben Ouderling, J. Strijker Diaken. dhr. A. Scholing ouderling Olden Kinholt.

Contactpersonen:

Mw. C. Schonewille-Kroezen, Mw. H.J. Veneman, Mw. I. Meppelink-van Goor, Mw. H.J. Tibben-Hooijer,  dhr. K. Tolk, Mw. E. Ansing-Beerda.

Nieuwe kerkenraadsleden:

Dhr. H. Kreuze diaken, Mw. G. Ringenier-Essen diaken.

Nieuwe contactpersonen:

Dhr. A. Scholing, Mw. A. Mulderij-Nijwening, Mw. H. P Slagter- Snoeijer, Mw. L. Hoekman- Ten Kate, Mw. W. Kleine-Tibben, dhr. A. Zomer.

Jeugddienst

Zondag 10 februari is er een jeugddienst. Het thema van deze dienst is: ‘Wat is je plaats?’ De jongeren van de jongerennevendienst hebben nagedacht over dit thema. Wat is je plaats, ben je verliezer, ben je winnaar? We lezen uit het boek Ester. Ester was een eenvoudig Joods meisje, ze werd onverwachts koningin. Samen met DevoTion hebben de jongeren liederen uitgezocht die zij willen zingen tijdens de dienst. De band begeleidt de zang en een aantal jongeren verleent zijn medewerking. We hopen met elkaar een fijne dienst te hebben.

Namens de leiding van de jongerennevendienst, Jannet Knol