Tekst groter?

Meer weten over geloven?

Meer weten over geloven?

Heeft u vragen als ‘wat is de kerk?’ of ‘waarom zou ik naar de kerk gaan?’ neem eens een kijkje op de website www.gelovenindekerk.nl

 

Leeftocht 2018 / 2019

logoLeeftochtHet programma van “Leeftocht” is weer uit en heeft vanaf nu ook een eigen site. Klik op de link aan de linker kant van deze pagina om naar de site van “Leeftocht” toe te gaan.

TIP:

Kijk eens op https://goedeherderkerk.pknhoogeveen.nl/de-kerk/het-orgel/ voor mooie filmpjes van het orgel gemaakt door Anne Kuipers.

Foto’s bingo

Er zijn een 8 tal foto’s van de bingo, welke op vrijdag 29 maart ’s avonds is gehouden in ons fotoalbum geplaatst.

Deze zijn gemaakt door Hans en Hermi.

Samenkomsten Lofprijzing en Bemoediging in de Goede Herderkerk

De werkgroep Geestelijke vernieuwing Hoogeveen organiseert opnieuw lofprijzings- en bemoedigingsavonden. In het najaar van 2018 en in het voorjaar van 2019 worden zes bijeenkomsten gehouden in de Goede Herderkerk. Aanvang 19.00 uur.

De avonden hebben verschillende thema’s, die aansluiten aan bij het boekje “Sterk en moedig als Jozua” dat op de Gemeente Groeigroepen wordt gebruikt.

Er is veel ruimte voor het zingen van lofprijzings- en aanbiddingsliederen, waarbij o.a. Ineke Diphoorn zorgt voor muzikale begeleiding. Ook is er gelegenheid voor gebed en persoonlijke voorbede. Dit laatste houdt in dat er gebedsteams aanwezig zijn die heel persoonlijk willen bidden met iemand die daarom vraagt.

Lees verder →

Breicafé “Haak in”

Houdt u van gezelligheid én van creatief bezig zijn? Dan is Breicafé ‘Haak in’ echt iets voor u! Breien, haken, wat u maar graag doet: kom meedoen! U hoeft niet veel ervaring te hebben, we helpen u graag om het weer beter onder de knie te krijgen.

De creatieve opbrengst van deze middagen is voor een goed doel dat tijdens de eerste bijeenkomst wordt toegelicht. Neemt u liever uw eigen werk(je) mee? Ook dat is prima.

Breicafé ‘Haak in’ is bestemd voor iedereen uit onze gemeente en uit onze buurt. Neem dus gerust iemand mee.

Wij komen elke donderdag in de even weken bij elkaar; de eerst volgende keren zijn dus op  4 april en 18 april. Tijdstip: 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: Torenzaal van de Goede Herderkerk.

Heeft u nog restjes wol, katoen of ander materiaal liggen? In de hal van de kerk staat een rieten mand bestemd voor deze restjes. Wij kunnen hiermee weer creatief aan de slag.

Er is al een aantal enthousiaste vrijwilligers en samen hebben wij er zin in. Komt u meedoen? Koffie en thee staat klaar. Van harte welkom!

Namens Breicafé ‘Haak in’, Christina Benjamins en Jolanda Paans

Gemeenteavond

Op 22 mei wordt een gemeenteavond gehouden. Wat het onderwerp is, hoort u nog. Dus houd deze avond vrij.

Dik Beumer, scriba

Avond over de Sedermaaltijd

De maaltijd die Jezus met Zijn leerlingen deelde op de vooravond van Zijn dood, was geen alledaagse maaltijd. Het was een maaltijd vol symboliek, die Jezus verbond aan Zijn eigen lijden en sterven. Samen met Zijn leerlingen lag Hij aan voor de Sedermaaltijd: de rituele maaltijd op de eerste avond van Pesach. ‘Seder’ betekent in feit ‘orde’ en verwijst naar het feit dat de Pesachmaaltijd een vaste liturgie kent en bepaalde ceremoniële gerechten bevat die verwijzen naar het lijden van de Israëlieten in Egypte en hun uittocht (exodus).

Op donderdag 18 april, Witte Donderdag, staan wij stil bij de betekenis van deze maaltijd. We horen welke ceremoniële gerechten tijdens de Seder worden genuttigd en we vragen ons af welk licht deze maaltijd eigenlijk werpt op de betekenis van de weg die Jezus voor ons is gegaan? Ook zal er gelegenheid zijn om van de gerechten te proeven.

We beginnen de avond om 19.30 uur met een kort avondgebed en sluiten de avond rond 21.15 uur weer af.

Namens de liturgiecommissie, ds. Jolanda Paans

Hartelijk dank

Inmiddels liggen twee operaties en een herstelperiode achter ons. Wij bedanken iedereen hartelijk voor alle blijken van medeleven die wij mochten ontvangen in de afgelopen periode. Het heeft ons erg goed gedaan om deze warmte vanuit de gemeente te voelen. Wij ervaren dit als de liefde van God.

Fam. Knol,

Brederoweg 45-22, Hoogeveen